Annons

Granskade webbplatser
med hälsoinformation
uppfyller inte EU-krav

Socialstyrelsen har granskat 35 svenska webbplatser med hälsoinformation. Inte någon av dem uppfyllde EU:s föreslagna kvalitetskrav,

15 maj 2002, kl 12:10
0

De kvalitetskrav som EU tagit fram handlar till exempel om öppen och tydlig information om avsändare, finasiering, syfte, källor. säkerhet och sekretess. Däremot innehåller EU-kriterierna inga krav på informationens innehåll, det vill säga uppgifternas relevans och vetenskaplighet.

Sämst var de granskade webbplatserna på att tala om hur de finansierades. Endast fem av de 35 redovisade detta i klartext. Däremot uppfyllde de flesta EU-kriteriet om öppenhet beträffande avsändare. Syftet med webbsidan informerade mycket få om.
Bara nio av de granskade hade uppdateringsdatum på alla sidor, elva saknade helt helt uppgift om när sidorna publicerades eller uppdaterades. Vad gäller kravet på tillgänglighet konstaterar Socialstyrelsen att översättning till de vanligaste invandrarspråken genomgående saknas.

Så länge de föreslagna kraven inte uppfylls ställs det stora krav på användarna att på egen hand och utan vägledning försöka bedöma informationens aktualitet och trovärdighet anser Socialstyrelsen.