Annons

EU ger tummen upp för PCSK9-hämmare

Praluent, alirokumab, är den andra PCSK9-hämmaren som nu är godkänd i EU för att behandla hög LDL-kolesterol.

30 sep 2015, kl 08:50
0

Annons

Foto: iStockphoto

Läkemedlet är godkänt för behandling av vuxna patienter med primär hyperkolesterolemi, eller blandad dyslipidemi som komplement till kost. Det tas antingen i kombination med statin eller statin och annan lipidsänkande behandling för patienter som inte kan nå sina målvärden för LDL-kolesterol med annan behandling.

Det är den första hämmaren i sin sort att som finns tillgänglig i två doser och därmed två effektnivåer. Läkemedlet kommer att säljas i en förfylld penna för självinjektion.

Tidigare i juli i år godkändes Repatha. Samma månad rekommenderades Praluent för godkännande i Europa av EMA:s vetenskapliga kommitté, CHMP.

Både Praluent och Repatha är även godkända i USA.