Annons

Etanercept ger bättre cancerterapi

Ny forskning visar att etanercept motverkar trötthet vid cancerbehandling.

19 maj 2006, kl 11:36
0

Preliminära resultat av en mindre studie som publicerades i Journal of Clinical Oncology (2006;24:1852-1859) tyder på att tillägg av etanercept kan ge fördelar vid cancerterapi. Genom att det motverkar tröttheten kan patienterna tolerera högre och tätare doser av kemoterapi.

Trötthet och muskelförsvagning hos cancerpatienter orsakas till stor del av att immunceller frisätter tumörnekrosfaktor, TNF. Ny forskning tyder på att TNF stimulerar tumörtillväxt i stället för att hindra den som man tidigare trodde.
Etanercept hämmar effekten av TNF och enligt forskarna är det förklaringen till den visade effekten i studien. Tolv patienter som inte svarade på standardbehandling fick antingen docetaxel eller docetaxel plus etanercept.