Annons

Effekten av manligt preventivmedel reversibel

En ny metaanalys visar att män som använt hormonbaserat preventivmedel blir fullt fertila igen cirka fyra månader efter avslutad behandling. Därmed undanröjs ett av frågetecknen kring säkerheten för manliga p-medel.

19 maj 2006, kl 11:59
0

Hormonella metoder för män som själva vill ta kontroll över sin fruktsamhet har länge efterlysts. Under de senaste 25 åren har flera kandidater lanserats, alla med intentionen att finnas på marknaden inom en femårsperiod.
I Lancet (2006;1412-1420) publicerades nyligen en analys av 30 studier från åren 1990-2005 på sammanlagt 1 500 män i åldern 18 till 51 år. Det man undersökte var hur snabbt produktionen av spermier återgick till normala nivåer efter avbruten behandling, något som man inte har vetet med säkerhet tidigare.
Analysen omfattar 90 procent av existerande studier som baseras på medel med androgen eller androgen plus progesteron. Resultatet visar att männen var fertila cirka tre till fyra månader efter avslutad behandling. Olika faktorer påverkade hur snabbt spermieantalet steg igen som mannens ålder, antalet spermier innan behandlingen, hur länge behandlingen varat. Alla blev dock fullt fertila igen.
Varje spermie har en livslängd på 70 dagar och behandlingen måste därför pågå i tre månader innan den ger effekt. Principen går ut på att oskadliggöra spermier som redan bildats, något som anses minst riskfyllt. Det vanligaste är att hämma spermieproduktionen via en stav i armen.
Problemet är att preparaten också hämmar testosteronproduktionen vilket ger biverkningar som trötthet och minskad sexlust. Därför letar man efter vettiga sätt att tillföra testosteron och en spruta varannan eller var tredje vecka har prövats.
Att det fortfarande inte finns ett manligt p-medel på marknaden kan enligt forskarna bero på att läkemedelsindustrin är rädda för eventuella risker och den amerikanska lagstiftningen om något skulle gå snett.