Annons

Raloxifen kan ersätta tamoxifen hos äldre kvinnor

Preliminära resultat av en stor bröstcancerstudie visar att raloxifen minskar risken för bröstcancer i samma utsträckning som tamoxifen och ger färre allvarliga biverkningar.

19 maj 2006, kl 12:15
0

1998 visade den stora Breast Cancer Prevention Trial att tamoxifen minskar risken för spridd bröstcancer hos kvinnor före och efter menopaus med närmare 50 procent. Idag kan man slå fast att för postmenopausala kvinnor med ökad risk för bröstcancer är raloxifen lika effektiv och utan en del av de allvarliga biverkningarna med tamoxifen. Det hävdar forskarna bakom den så kallade Star-studien på närmare 20 000 postmenopausala kvinnor med ökad risk för sjukdomen. Studien finansieras av det amerikanska National Cancer Institute, NCI.

Kvinnorna i studien fick antingen 60 mg raloxifen eller 20 mg tamoxifen dagligen i fem år och båda läkemedlen minskade risken för invasiv bröstcancer med 50 procent. Det är känt sedan tidigare att båda läkemedlen ökar risken för blodpropp, vilket också studien visade. Men det var färre fall av blodpropp (29 procent) bland de som fått raloxifen jämfört med de som fått tamoxifen. Dessutom var det 36 procent färre som fick cancer i livmodern i raloxifengruppen.
Både raloxifen och tamoxifen gav enligt studien skydd mot benskörhet samt lika många fall av stroke, hjärtinfarkt och benfrakturer. Resultaten från Star tyder också på att raloxifen inte ökar risken för grå starr vilket tamoxifen gör.

Deltagarna i Star får nu information om vilket läkemedel de fått och de som behandlats med tamoxifen blir erbjudna att byta till raloxifen under resten av studietiden.
Nästa steg i forskningen kring förebyggande behandling av bröstcancer kommer att analysera skillnaden mellan raloxifen och aromatashämmare. Det är läkemedel som blockerar produktionen av östrogen hos postmenopausala kvinnor och används för att behandla kvinnor som redan har utvecklat bröstcancer.
Preliminära resultat av Star presenterades nyligen på NCI:s hemsida. Ytterligare data från studien kommer att redovisas vid cancerkongressen Asco i början av juni 2006.