Dosen progesteron påverkar risk för återfall i bröstcancer

Enligt en ny studie från Karolinska Institutet kan det finnas ett samband mellan de doser av gulkroppshormon som används vid hormonbehandling av klimakteriebesvär och risken för återfall i bröstcancer.

6 apr 2005, kl 13:12
0

Annons

År 1997 påbörjades två randomiserade studier i Sverige, HABITS-studien och Stockholmstudien. I båda studierna undersöks effekterna av hormonbehandling hos postmenopausala kvinnor med diagnosen bröstcancer i ett tidigt stadium.

HABITS-studien, som omfattade 345 bröstcancerpatienter, avbröts i förtid i december 2003, när forskarna efter 2,1 år fann att risken för återfall i bröstcancer hos kvinnor som fick hormonbehandling var 3,3 gånger högre än bland de som inte fick någon behandling.
Docent Eva von Schoultz och professor Lars Erik Rutqvist vid Karolinska Institutet i Stockholm och Stockholm Breast Cancer Study Group rapporterar nu om resultaten från Stockholmsstudien (publiceras den 6 april i tidskriften Journal of the National Cancer Institute).

Här undersöktes 359 bröstcancerpatienter som fick hormonbehandling i 5 år respektive ingen behandling. Efter 4,1 år fanns det inget samband mellan användning av hormonbehandling och risken för återfall i bröstcancer.< br>
I Stockholmsstudien har man använt behandlingsregimer som minimerar tillägg av gulkroppshormon, i HABITS-studien däremot fick en större andel av de kvinnor som studerades en kontinuerlig kombination av östrogen och gulkroppshormon.

– Även om det är frestande att spekulera i att behandlingsregimer med östrogen och ett minimum av progestogen eventuellt är säkra, förblir hanteringen av klimakteriesymptom och livskvalitet hos patienter med bröstcancer ett viktigt olöst problem, säger Eva von Schoultz i ett pressmeddelande från Karolinska Institutet.