Annons
De blir corona-rådgivare åt Folkhälsomyndigheten

De blir corona-rådgivare åt Folkhälsomyndigheten

Sex experter inom smittskydd, mikrobiologi och virologi ingår i Folkhälsomyndighetens nya referensgrupp.

17 apr 2020, kl 10:42
0

En nyinrättad referensgrupp ska bistå Folkhälsomyndigheten med råd i arbetet med den pågående covid-19-pandemin, meddelar myndigheten på sin hemsida. Referensgruppen består av sex personer med expertkompetens inom smittskydd, mikrobiologi och virologi och utgörs av:

Tomas Bergström, professor klinisk mikrobiologi, Blenda Böttiger, specialist i klinisk virologi, överläkare, Hans Fredlund, docent och före detta smittskyddsläkare, Anders Lindberg, före detta smittskyddsläkare, Magnus Lindh, professor i klinisk virologi samt Anders Sönnerborg, professor klinisk virologi.

Anders Sönnerborg är också ordförande i Svenska läkaresällskapets referensgrupp för antiviral terapi och arbetar bland annat med kliniska studier av olika läkemedel och behandlingar för covid-19.

Beslut om vilka som ska ingå i referensgruppen har fattats av Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson.

Referensgruppen ska inte vara med och fatta några formella beslut utan har endast en rådgivande funktion, meddelar Folkhälsomyndigheten.