Annons

Datainspektionen tar inte ställning till registrering

Sveriges Farmacevtförbund anmälde i somras Apoteket till Datainspektionen för registreringen av anställdas produktivitet. Men Datainspektionen tar inte ställning till registrering av individuell prestation.

20 okt 2006, kl 15:44
0

Apotekets nya datorsystem registrerar hur många recept varje anställd expedierar. Det anser Sveriges Farmacevtförbund vara integritetskränkande och anmälde Apoteket till Datainspektionen.

Facket hävdade att uppgifter om hur snabbt olika anställda arbetar använts som argument både vid lönediskussioner och vid tjänstetillsättningar. Man hävdade också att registreringen, genom att pressa de anställda, var en fara för patientsäkerheten.

Apoteket har å sin sida sagt att registreringen ska användas för kompetensutvecklingsinsatser.

Datainspektionen, som nu svarat, konstaterar att det inte finns någon praxis om tillämpningen av PUL, Personuppgiftslagen, när det gäller individuella prestationsmätningar. De skickar frågan tillbaka till parterna och menar att den bör lösas mellan arbetsgivare och fack.

Centrala förhandlingar ska nu inledas.