Annons

Datainspektionen granskar kvalitetsregister

För att syna hur landstingen hanterar personuppgifter i de nationella kvalitetsregistren inleder Datainspektionen en granskning av ett 25-tal av de totalt 69 registren.

22 jan 2010, kl 15:07
0

De Nationella Kvalitetsregistren administreras av SKL, Sveriges Kommuner och Landsting och anses vara viktiga för att utveckla vård och behandling. Det är bland annat uppgifter från dem som används i de öppna jämförelserna mellan hur olika landsting och sjukhus lyckas i sina behandlingar.
? Vi är bland annat intresserade av är hur man informerar patienter om registreringen, säger Patrik Sundström som leder projektet.
Enligt honom har Datainspektionen indikationer på att det inte fungerar.
? Till skillnad mot till exempel journalföring, så har man som patient möjlighet, att säga nej till att uppgifter förs in i kvalitetsregistret.
Att granskningen görs nu beror bland annat på patientdatalagen som trädde i kraft förra året.