Annons

Databas om samarbete industrin-vården 2011

I början av nästa år ska alla samarbeten mellan läkemedelsindustrin och vården samlas i en offentlig databas.

29 nov 2010, kl 13:25
0

Sådan information finns sedan tidigare när det gäller stöd som patientföreningar och specialistföreningar får av industrin. Nu är det allstå dags med offentliggörande av samarbeten mellan vård och industri.
? Vi räknar med att sjösätta databasen i januari och kommer ställa krav på företagen att den ska vara uppdaterad och aktuell i början av februari nästa år, säger Pär Tellner på Lif.

Till årsskiftet
börjar också en reviderad etiköverenskommelse mellan Läkemedelsindustriföreningen, Lif, och Sveriges Kommuner och Landsting, SKL att gälla. I den finns för första gången ett kapitel som just reglerar samarbetsprojekt. I det står bland annat att parterna är skyldiga att ha skriftliga avtal om samarbete och att sådana inte får gälla exklusivt för enskilda läkemedelsföretag. Det ska också finnas en projektplan som bland annat omfattar en utvärdering av samarbetet. Projekten ska också redovisas i databasen.

Idag finns
industrins samarbeten med patientorganisationer och specialistföreningar samlade i två offentliga databaser på Lif hemsida.
Finns alla samarbeten samlade där?
? Min uppfattning är att databasen med samarbeten mellan patientföreningar och industrin har en åtminstone 90 procentig täckning, medan jag är osäkrare när det gäller specialistföreningarna, säger Pär Tellner.