Dålig inhalationsteknik vanlig

Enligt en fransk studie använder de flesta astmapatienter inte sina dosinhalatorer rätt vilket leder till försämring av sjukdomen och ökad läkemedelsanvändning.

26 feb 2002, kl 12:58
0

Annons

Forskare vid universitetet i Paris har utfört en studie på 3 955 astmapatienter. Alla patienter hade fått inhalerade kortikosteroider och vid behov kortverkande beta 2-agonister under minst tre månader. Inhalationstekniken bedömdes av patienternas läkare och de delades in i två grupper som antingen hade bra eller dålig teknik.
Forskarna fann att 71 procent av patienterna använde inhalatorerna på ett felaktigt sätt. Dessa patienter hade också sämre kontroll av astman samt mer frekvent användning av beta 2-agonister.
I studien fann forskarna att fler av de som hade dålig inhalationsteknik än de som använde den rätt hade fått utbildning i hur man inhalerar. De fann också att de som hade dålig inhalationsteknik ofta inte var medvetna om det, endast 15 procent uppskattade sin inhalationsteknik som dålig.
European Respiratory Journal 2002;19:1