Annons

Landsting lanserar motförslag om generisk substitution

Stockholms läns landsting (SLL) pekar på en rad brister i regeringens förslag om generisk substitution ? och lanserar ett modifierat förslag.

25 feb 2002, kl 14:41
0

Annons

I ett brev till riksdagens socialutskott kritiserar Stockholms läns landstings läkemedelsenhet regeringsförslaget om generisk substitution. Ärendet behandlas för närvarande av utskottet.

SLL anser att det med det aktuella förslaget finns en stor risk att många generikaföretag kommer att slås ut. ?Marknaden försvinner när alla apotek i landet byter till ett och samma generikapreparat och snart finns bara ett företag kvar?, skriver SLL.

Man förutspår också leveransproblem samt en förskjutning mot ökad lansering och marknadsföring av nya, dyra preparat som tillför litet men där generika saknas. Dessutom varnar SLL för den medicinska risken med upprepade byten vid långtidsmedicinering. Man pekar också på att förutsättningarna för läkemedelskommittéernas arbete för en mer rationell läkemedelsanvändning försämras med förslagets nuvarande utformning.


Byte enligt baslista föreslås


I SLL:s motförslag bibehålls konkurrensen genom att varje landsting inför baslistearbetet tar in prisuppgifter från företagen avseende läkemedelsbehovet för en kommande tidsperiod.
Efter en utvärdering fastställs vilka preparat som tas sin på listan utifrån pris och eventuella andra faktorer. De företag som blir utslagna måste sedan sänka sina priser för att komma in på andra landstings baslistor, eller återkomma vid nästa förfrågan.
Bytet till generika på apoteken ska enligt förslaget alltså ske enligt respektive landstings baslista.

SLL hävdar att förslaget har en rad fördelar; exempelvis skärps konkurrensen, en fungerande marknad bibehålls och kontinuitet och trovärdighet uppnås i patientledet.