Annons

Sena diagnoser problem vid artros

Artrospatienter får inte sin diagnos förrän sjukdomen är långt framskriden. Då är det svårt att vända på utvecklingen med läkemedel. Med nya tester hoppas forskare kunna komma in tidigare i processen.

25 feb 2002, kl 11:40
0

Annons

Artrospatienter får inte sin diagnos förrän sjukdomen är långt framskriden. Då är det svårt att vända på utvecklingen med läkemedel. Med nya tester hoppas forskare kunna komma in tidigare i processen.

Framtiden ser ljus ut för behandlingar av många reumatiska sjukdomar. Men det gäller inte artros, som är en av de vanligaste. Artros är en svår sjukdom att forska på. När patienterna får så pass tydliga symtom att de söker läkare och får en diagnos är sjukdomen redan långt gången.

Det finns olika substanser som testas mot artros, men de kommer sällan så långt som till ett färdigt och godkänt läkemedel. De läkemedel som finns idag dämpar smärta och inflammation. Men de kan inte hindra de onormala förändringar i brosk och bindväv som ofta leder till att den drabbade leden får bytas mot en protes.

Idrottare i riskzonen


Branschen har hoppats mycket på proteashämmare. Det är ämnen som hindrar nedbrytningen av vävnad som sker vid artros. Dick Heinegård, professor i bindvävsbiologi vid Lunds universitet, tror att det är rätt tänkt. Men preparaten kommer inte kunna visa några resultat förrän de testas på patienter mycket tidigare i sjukdomsförloppet.

– Vi skulle behöva gå in på riskgrupper som skidåkare, fotbollsspelare, hockeyspelare och liknande.

En effektiv väg framåt för artrosforskningen vore att samla in stora mängder broskprover från symtomfria försökspersoner, för att på så sätt lära sig att identifiera tidiga stadier i sjukdomen. Men det skulle vara oetiskt eftersom brosk läker så dåligt. Idag får man istället nöja sig med prover från operationer där brosk ändå ska opereras bort.

Tidigare diagnos på väg


Förhoppningsvis kommer man snart kunna upptäcka tidiga stadier av artros på betydligt skonsammare sätt.

– Vi hoppas på tidig detektion genom molekylfragment som läcker ut från den skadade vävnaden. Det finns kommersiella tester nu, säger Dick Heinegård.

Artrosforskningen har inte samma resurser som forskningen på reumatoid artrit. Ett skäl är att många artrosdrabbade inte får någon diagnos, utan tror att de bara har slitna leder. En annan anledning är att reumatoid artrit ofta är mer handikappande.