Celecoxib även vid astma

Svensk forskning visar att cox 2-hämmare fungerar för astmapatienter med NSAID-intolerans.

21 jan 2004, kl 12:50
0

Många vanliga värktabletter som ASA och NSAID kan orsaka allvarliga biverkningar och ibland vara livshotande hos patienter med astma. Bland vuxna astmapatienter kan upp till 10 procent lida av NSAID-intolerans. Men nu visar forskning vid Karolinska sjukhuset i Stockholm att selektiva cox 2-hämmare tolereras av dessa patienter.
Per Gyllfors, läkare och doktorand vid Karolinska Institutet, har i en nyligen publicerad studie på 33 patienter med välkaraktäriserad NSAID-intolerans visat att de tål en akut provokation med celecoxib (Celebra). Det gällde även när patienterna utsattes för den högsta dagliga dosen av läkemedlet.
Medicinsk Vetenskap 2003;4:29