Annons
Cannabissubstans inte bättre än placebo

Cannabissubstans inte bättre än placebo

Cannabinoiden CBDV hade inte bättre effekt än placebo på patienter med epilepsi, enligt en klinisk fas II-studie.

26 feb 2018, kl 15:49
0

I fas II-studien, som genomfördes av företagen GW Pharmaceuticals som utvecklar cannabisbaserade läkemedel, ingick 162 vuxna patienter. Samtliga hade epilepsi som inte kontrollerades tillräckligt väl med standardbehandling.

Patienterna randomiserades till två grupper som utöver standardbehandling fick antingen den aktiva substansen GWP42006 eller placebo, utan att varken patient eller prövare visste vem som fick vad.

Den testade substansen GWP42006 utgörs till största delen av cannabidivarin (CBDV), som är en av många cannabinoider i cannabis, där annars cannabidiol (CBD) och THC är de mest kända och studerade cannabinoiderna.

Studiens primära effektmått var frekvens av epileptiska anfall jämfört med en baslinje vid studiens början. Resultaten mätt efter 28 och 57 dagars behandling visade en 40 procentig minskning av anfallsfrekvensen både i gruppen som fick behandling och i gruppen som fick placebo, enligt ett pressmeddelande från företaget. Cannabidivarin hade med andra ord ingen bättre effekt än placebo på minskning av antal epileptiska anfall.

Andelen som upplevde biverkningar var dock större i behandlingsgruppen än i placebogruppen – 73 procent jämfört med 48 procent.

Majoriteten av biverkningarna var milda till måttliga, men knappt fyra procent i behandlingsgruppen och drygt en procent i placebogruppen fick allvarliga biverkningar. Vilka biverkningarna var framgår inte av företagets pressmeddelande.

Bolaget ska trots de negativa studieresultaten fortsätta att undersöka möjligheterna att utveckla substansen inom epilepsiområdet.

Substansen har också testats prekliniskt som behandling av olika autismspektrumtillstånd och företaget meddelar att de avser att fortsätta utvecklingen med kliniska prövningar även inom det området.