Annons
Brexit sinkar EMA:s arbete mot djurförsök

Brexit sinkar EMA:s arbete mot djurförsök

Myndighetens flytt från London till Amsterdam gör att djurförsöksarbetet prioriteras ned.

27 feb 2018, kl 08:58
0

Sedan oktober 2010 arbetar den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA aktivt för att minska djurförsök i utvecklingen av nya läkemedel till djur och människor. Arbetet utgår från den så kallade 3R-modellen, som innebär ”replacement, reduction och refinement” – ersätt, minska och förfina (användandet av djurförsök).

Under åren 2016 och 2017 har en specifik arbetsgrupp inom myndigheten bland annat bedömt de djurförsök som gjorts i utvecklingen av läkemedel som godkänts centralt i EU. Där det har ansetts befogat har gruppen lämnat förslag på förbättringsåtgärder till läkemedelsbolagen. Enligt en nyligen släppt rapport gjordes en sådan rekommendation 2016 gällande framställningen av ett djurläkemedel.

Arbetet har också resulterat i framtagandet av två nya riktlinjer inom djurmedicinområdet, som börjar gälla i maj i år.

I rapporten beskrivs även framtida aktiviteter. EMA konstaterar här att Brexit och myndighetens flytt från London till Amsterdam innebär att arbetet inom djurförsöksområdet visserligen kommer att fortsätta, men inte vara prioriterat de kommande två åren.

”Perioden 2018 till 2019 innebär vissa specifika utmaningar kopplade till Brexit och myndighetens flytt till Amsterdam. Det betyder oundvikligen att fokus under den perioden kommer att vara på kärnverksamheten.”, skriver EMA i rapporten.

Nästa rapport om myndighetens arbete kring användningen av djurförsök inom läkemedelsutveckling ska publiceras om två år.