Bröstmjölk från mamma med covid ger immunitet

Bröstmjölk från mamma med covid ger immunitet

När nyblivna mammor med covid-19 ammade byggde deras barn upp eget immunförsvar mot infektionen.

4 nov 2021, kl 09:25
0

Nyfödda barn till mammor med covid-19 blev inte smittade med viruset. De barn som ammades byggde dock ändå upp ett gott eget antikroppsskydd mot covid-19. Det när några av resultaten i en ny studie som publicerats av Jama network open.

Många frågor om barn till mammor med covid-19

Hur det går för nyfödda barn till mammor med covid-19 är en fråga som intresserat många forskare under pandemin. I början fanns farhågor om att viruset lätt skulle kunna överföras till barnet vid förlossningen och nyföddhetstiden, men sådan smittöverföring har visat sig vara mycket ovanlig.

Snart kom ett växande intresse för att förstå hur det kommer sig att nyfödda är så motståndskraftiga mot viruset och hur mammans infektion påverkar barnets immunförsvar under de första månaderna.

Den nu aktuella studien var en liten studie där blodprover från 28 kvinnor och deras barn ingående analyserades, liksom prover på bröstmjölk och barnens saliv. 21 av mamma-barn-paren medverkade under hela den två månader långa uppföljningstiden. Studien genomfördes av forskare vid Italien vid ett sjukhus i Rom bland kvinnor som födde under perioden november 2020-maj 2021.

Vårdades separat

Samtliga de medverkande kvinnorna testade positivt för covid-19 i samband med att de födde sina barn. De hade haft infektionen under i genomsnitt sex dagar före förlossningen. Sex av mammorna hade inga symtom. De flesta av de 22 kvinnorna med symtom hade en mild infektion. Endast tre av dem flyttades till en särskild covid-19-avdelning för att deras tillstånd förvärrades.

På grund av personal- och utrymmesbrist särade personalen på de covid-19-smittade barnen och deras barn direkt efter förlossningen och höll dem åtskilda under hela vårdtiden. Barn och mammor återförenades vid hemgången efter i genomsnitt 12,6 dagar.

Forskarna samlade in prover från mammorna och barnen två till tre dygn efter förlossningen samt efter två månader. De tog även prover på bröstmjölk från sju icke covid-19-smittade nyblivna mammor som jämförelsematerial.

Bara ett barn kan ha blivit smittat

Barnen hade inte hunnit få några antikroppar från mamman via moderkakan före födseln eftersom kvinnorna haft sjukdomen för kort tid.

Hos ett av barnen tydde ett positivt PCR-test efter födseln på att sars-cov-2-virus kan ha förts över från mamman. Barnet blev dock inte sjukt. Övriga av de nyfödda barnen testade negativt under hela sjukhustiden och hade alltså inte blivit smittade av sin mamma under graviditet eller förlossning.

Majoriteten av mammorna bar fortfarande på infektionen när de återförenades med sina barn och åkte hem från sjukhuset. De fick rekommendationer om att amma och om att använda munskydd eller andningsmask och skyddshandskar när de skötte barnet.

Amning gav hög halt av antikroppar mot viruset

Efter två månader visade blodprover från 22 av spädbarnen att endast ett av dem sannolikt hade fått en covid-19-infektion någon gång efter hemkomsten. Det handlade i så fall om en infektion utan symtom. Övriga barn hade inte blivit smittade enligt antikroppsanalyserna. Inget av barnen hade heller haft några covid-19-relaterade symtom.

Sjutton av kvinnorna ammade sina barn under de första två månaderna. I saliven hos dessa barn fann forskarna efter den tiden hög förekomst av IgA-antikroppar riktade mot sars-cov-2-virusets spikeprotein. Forskarna tog proverna på ett sätt som garanterar att det handlade om barnets egna antikroppar. Koncentrationen var mångfalt högre än hos de barn som inte ammades. Antikropparna i saliven speglar immunskyddet mot covid-19 i barnens slemhinnor.

Nytt fynd

Forskarna lyfter fram en ny upptäckt som förklaring till de ammade barnens bättre covid-19-immunitet. Förutom det efter tidigare forskning väntade fyndet av IgA-antikroppar mot sars-cov-2 i bröstmjölken, hittade forskarna så kallade immunkomplex. Dessa är bildade av IgA-antikroppar mot spikeproteinet sammankopplade med detta protein. Sådana immunkomplex kan stimulera immunsystemet mycket kraftfullt.

Forskarna menar därför att bröstmjölken inte bara passivt överför IgA-antikroppar mot sars-cov-2 från mamman utan även stimulerar barnets immunsystem med hjälp av immunkomplexen. Därigenom kan barnet enligt denna hypotes även börja bilda egen immunitet.

”Det var tidigare känt att amning skyddar spädbarn mot infektioner genom överföring av mammans antikroppar, antiinflammatoriska faktorer och immunologiskt aktiva celler. Våra resultat tyder nu på att bröstmjölk även bidrar genom att aktivera funktionen och utvecklingen av spädbarnets immunsystem genom aktiv immunisering”, skriver forskarna i studien.

De framhåller samtidigt att dessa fynd inte ger alla svar på varför nyfödda och små barn vanligen har så god motståndskraft mot covid-19 och att intensiv forskning pågår på detta fält.

Vi använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen på vår webbplats. Mer information

Dina kakinställningar för denna webbplats är satt till "tillåt kakor" för att ge dig den bästa upplevelsen. Om du fortsätter använda webbplatsen utan att ändra dina inställningar för kakor eller om du klickar "Acceptera" nedan så samtycker du till detta.

Stäng