Annons
Covid-19 ger allvarliga risker vid graviditet
Foto: Istock

Covid-19 ger allvarliga risker vid graviditet

En ny studie visar att covid-19-smitta under graviditet kan få svåra följder för mamman och barnet.

22 apr 2021, kl 17:00
0

Att bli smittad med covid-19 under graviditet ökar hälsoriskerna för både kvinnan och barnet. Det visar en ny studie som genomfördes vid 43 kliniker i 18 länder världen över. Studien har publicerats i Jama pediatrics.

Stor studie om covid-19 under graviditet

Det är sedan länge känt att gravida kvinnor är en extra sårbar grupp under epidemier av infektionssjukdomar. Det visade sig bland annat under de två influensapandemierna med Spanska sjukan 1918 respektive fågelinfluensan 2009 då gravida som smittades hade en tydligt ökad risk att bli allvarligt sjuka och att dö på grund av infektionen. Sårbarheten beror bland annat på naturliga förändringar av immunförsvaret under en graviditet.

En del mindre studier har redan tidigare visat att även covid-19 verkar vara ett allvarligare hälsohot för gravida än för jämnåriga kvinnor som inte är gravida. Den nu aktuella studien bekräftar detta. Studien som är en av de största hittills om denna fråga genomfördes mars-oktober 2020. Sammanlagt medverkade 706 covid-19-positiva gravida och 1 424 icke covid-smittade gravida kvinnor.

Havandeskapsförgiftning och tidig födsel

Resultaten visar att de gravida med covid-19 hade en tydligt ökad risk för bland annat havandeskapsförgiftning (76 procent högre risk) och för infektioner som krävde antibiotika (drygt 300 procent högre risk). Drygt åtta procent av de covid-smittade gravida behövde intensivvård och knappt två procent av de icke smittade kvinnorna. Dödligheten bland kvinnorna var 1,6 respektive 0,1 procent.

Det var också betydligt vanligare med kejsarsnitt och med tidigt igångsatta förlossningar bland de covid-smittade. Hälsoriskerna för mammorna var kopplade till riskökningar för deras barn. För tidig födsel och låg födelsevikt var klart vanligare bland barn vars mammor hade covid-19.

Även när de covid-19-positiva gravida var symtomfria så fanns riskökningar för dem och deras barn, men inte lika stora som när mamman hade symtom.

Ett lite mer glädjande resultat var att bara tolv procent av barnen till covid-smittade kvinnor fick viruset. Inget barn blev smittat genom amning.