Brist på viktiga läkemedel upprör
Information om restnoterade läkemedel kommer inte alltid i god tid. iStockphoto.

Brist på viktiga läkemedel upprör

När företagen inte meddelar i god tid att det blir brist på ett läkemedel är det svårt för Läkemedelsverket att agera.

15 mar 2013, kl 10:58
0

Annons

Den 8 mars, en fredag eftermiddag, kom information om att en bristsituation för Adrenalin 1 mg/ml (epinefrin) från Mylan skulle uppstå på måndagen. Att uppgifter om restnoteringar kommer med kort varsel förekommer trots att företagen egentligen ska informera om detta minst två månader i förväg. Men att beskedet för ett livsviktigt läkemedel kommer så sent innan en helg är upprörande menar läkaren Daniel Carlzon, klinisk farmakolog vid Sahlgrenska universitetssjukhuset.
– Adrenalin är ett läkemedel som används inom akutsjukvården och som bland annat finns i akutväskor i sjukvården. Att få besked om en restnotering med så kort framförhållning är inte bra och kan skapa oro och allvarliga problem i vården, säger han.

Epinefrin i dosen 1 mg/ml för injektion finns inte i någon annan registrerad produkt på den svenska marknaden. Mylan, som marknadsför produkten har importerat en annan adrenalinprodukt i form av Adrenalin Galenica 1mg/ml så att en brist inte ska uppstå. Den kan bara förskrivas på licens och för att underlätta för vården kommer Läkemedelsverket att bevilja kliniklicenser, just för att det rör sig om ett livsviktigt läkemedel.
– Men det ska trots allt göras en ansökan som ska handläggas vilket tar tid. Jag hade önskat att Läkemedelsverket hade bättre framförhållning för den här typen av meddelanden så att sjukvården hinner förbereda sig. Framförallt när informationen kommer sent en fredagseftermiddag, säger Daniel Carlzon.

I det aktuella fallet lade Läkemedelsverket ut informationen på sin hemsida och på bland annat Twitter. De har därefter också skickat brev till akutmottagningar, hjärtavdelningar, operationsavdelningar och till sjukhusapotek. Företaget Mylan har meddelat myndigheten att de avsåg att skicka brev till sjukvården den 12 mars.

Både vård och apotek behöver få reda på bristsituationer i god tid för att på ett bra sätt kunna planera sitt arbete. Och det är inte alltid som företagen är bra på att informera säger Kerstin Claesson, utredare på Läkemedelsverket.
– De skiljer det sig åt, ibland är företagen proaktiva men ibland måste vi uppmana dem att agera. Vi har inte heller någon juridisk rätt eller skyldighet att kontrollera vad det är för information som de skickar utan det bygger på att de vill informera oss, säger hon.

Enligt en enkät som Lif skickat ut till sina medlemsföretag uppger 22 av 30 företag att de haft restnoterade läkemedel under 2011 och 2012. Enligt regelverket ska företaget som har ett läkemedel godkänt anmäla en permanent eller tillfällig brist två månader innan det inträffar. Men det görs långt ifrån alltid enligt Läkemedelsverket.
– Det är stor variation på hur långt innan vi får information det kan vara en månad i förväg eller mindre. I fallet med Adrenalin från Mylan fick vi beskedet kort annan vi gick ut med informationen på fredagen. Tyvärr har vi inga möjligheter att komma med några rättsligt bindande förelägganden i den här frågan, säger Kerstin Claesson.

På Mylan säger man att man arbetar tillsammans med sin underleverantör för att lösa problemet.