Annons

Restnoteringar vanligt bland företagen

Enligt en undersökning som Lif gjort bland medlemsföretagen har 73 procent haft restnoteringar de senaste åren.

15 mar 2013, kl 10:53
0

Annons

Restnoteringar och brist av läkemedel har uppmärksammats av fler aktörer på läkemedelsmarknaden och uppges vara ett växande problem. Fenomenet har bland annat diskuterats i samband med apoteks- och läkemedelsutredningen. De forskande läkemedelsföretagens branschorganisation Lif har nu försökt kartlägga problemet och i december skickade de ut en enkätundersökning till sina medlemmar för att undersöka hur vanligt detta är.

Totalt svarade 30 företag på enkäten. 22 av dessa uppger att de haft restnoterade läkemedel under åren 2011 och 2012. Vanligast är att företagen haft mellan en och fyra restnoteringar men det finns ett fåtal företag som haft en betydligt större andel. Lif tror att en förklaring till det kan vara att de restnoterat på förpackningsnivå istället för produktnivå som efterfrågades.

Av de 22 företagen som uppgav restnoteringar hade 12 haft unika noteringar alltså produkter som inte tillhör någon utbytesgrupp eller kritiska restnoteringar som innebär hälsorisker för patienten om inte tillgången till läkemedlet säkras. Tre av unika eller kritiska restnoteringarna varade längre än tre månader och majoriteten varade upp till en månad.

Enligt enkäten kontaktar företagen apoteken ”nästan alltid” och i 83 procent kontaktas distributören då restnoteringar uppstår.

Lif skriver i sin rapport att läkemedelsföretagen lättare vill kunna använda nordiska förpackningar för att kunna minska risken för restnoterade läkemedel. I enkäten framkommer också att det saknas bra kanaler för informationsspridning när en restsituation uppstår.