Annons

Bjuder in till samtal om högkostnadsskyddet

Skilda priser på läkemedel utanför högkostnadsskyddet har debatterats de senaste dagarna. Nu bjuder TLVs generaldirektör in till ett rundabordssamtal.

13 mar 2014, kl 11:27
0

Annons
På onsdagen skrev företrädare för LOK, läkemedelskomittéernas nätverk, en debattartikel i Dagens Nyheter om problemet när allt fler läkemedel på företagens begäran tas ur högkostnadsskyddet. 
 
Receptbelagda läkemedel utanför förmånen har fri prissättning, både för läkemedelsföretag och för apotek. Det innebär att patienten inte vet priset på läkemedlet och att apoteken inte får byta till något billigare preparat då det inte är utbyte på läkemedel utanför förmånen. Som exempel nämner läkarna att flera styrkor av Kåvepenin, fenoximetylpenicillin, togs ur högkostnadsskyddet i december på begäran av företaget och att just dessa styrkor är lämpade för barn. 
 
Läkarna menar att det finns en lucka i lagen då det inte är olagligt att ta läkemedel ur förmånen, och att det inte heller finns krav på framförhållning till vården. De menar att det är en lucka i lagstiftningen.
 
TLVs generaldirektör Sofia Wallström svarade i en replik att TLV redan vidtagit flera åtgärder. Till exempel vill myndigheten redovisa priser på de receptbelagda läkemedel som inte ingår i högkostnadsskyddet, så att patienterna ska få en bättre överblick över apotekens priser.
 
TLV för även en dialog med Socialdepartementet om att se över lagstiftningen, så att läkemedel är utbytbara oavsett om de ingår i högkostnadsskyddet eller inte.
”Vi bedömer också att det finns anledning att samla de centrala aktörerna för att gemensamt hitta lösningar som är möjliga att genomföra i närtid”, skriver Sofia Wallström på DN Debatt.
 
Branschorganisationen Lifs vd Anders Blanck svarade också på läkarnas debattartikel i tidningen. Han anser att debatten istället bör handla om hur de 20 miljarder som avsätts till läkemedelssubventionen bör användas.