Annons

Biverkningarna av antidepressiva
behöver bli kända

Rapporterna om problem vid utsättning av SSRI-medel är nu över 8 000 vid WHO:s biverkningsenhet i Uppsala. Det finns anledning att vara bekymrad menar Marie Lindqvist vid WHO.

19 maj 2003, kl 11:02
0

Till WHO:s biverkningsenhet, Uppsala Monitoring Centre har det kommit in drygt 8000 rapporter om biverkningar av antidepressiva läkemedel som man vid centret funnit kan ha ett samband med beroende. Majoriteten biverkningar handlar om utsättningssyndrom. Substanserna paroxetin och venlafaxin är de med flest biverkningsrapporter.
Rapporterna som bygger på misstänkta biverkningar har tagits fram för Konsumentinstitutet Kilens räkning till en hearing om antidepressiva medel som organisationen nyligen arrangerade tillsammans med riksdagens socialutskott.
? Även om det här är mycket använda läkemedel så är det så många rapporter att det finns anledning att vara bekymrad, säger Marie Lindqvist, farmacevt vid WHO.

Global rapportering
? De är en illustration över att de här biverkningarna uppmärksammas på världsnivå. Och man ska komma ihåg att det inte handlar om några enkla och lätta biverkningar utan också om svåra utsättningsproblem.
WHO:s biverkningsregister säger inte något om hur frekventa biverkningarna är. Men WHO har ansett rapporteringen så pass omfattande att en analysgrupp tillsatts.
Att de här medlen orsakar utsättningsproblem är inget nytt, påpekar Marie Lindqvist, som själv i slutet av 90-talet, tillsammans med några kollegor publicerade en artikel i Pharmacoepidemiology and Prescription om detta.
? Problemet kanske snarare är ett kommunikationsproblem. Det är fortfarande inte känt bland patienterna och kanske inte heller bland läkare hur viktigt det är att de här läkemedlen både sätts in och sätts ut på rätt sätt.
Om de biverkningar som SSRI-medel ibland ger kan påstås vara beroendeframkallande pågår det en diskussion.
? Men om det finns utsättningsproblem med ett läkemedel, är det då inte troligt att medlet är beroendeskapande, menar Charles Medawar, brittisk läkemedelsanalytiker, som medverkade vid Kilens hearing.