Annons

Begrepp som förstahandsbehandling måste användas med stor försiktighet

Anmäld: Astrazeneca
Anmälare: Pharmacia
Ärende: Marknadsföring av Arimidex
Ärendenr: IGM W374/01

23 feb 2002, kl 15:50
0

Pharmacia anmäler Astrazeneca (AZ) för att man marknadsför Arimidex som ett förstahansmedel för att behandla bröstcancer hos postmenopausala kvinnor. I både tidningsannonser och på hemsidan www.azonkologi.nu används begreppet ?förstahandsbehandling?, vilket Pharmacia reagerar på och menar att i den produktresumé som finns på Läkemedelsverkets hemsida står inget om förstahandsbehandling. Därmed bryter AZ mot artikel 4 avseende marknadsföringens vederhäftighet.

AZ bestrider anmälan med att diskutera sjukdomen, vad som är förstahandsbehandling och vilka olika indikationstexter Arimidex har haft sen godkännandet 1996. Dessutom hänvisar AZ till ett engelskt dokument där Läkemedelsverket beslutat utöka indikationen för Arimidex ?from that of second-line treatment to first-line treatment?, samt till Medicinsk och farmaceutisk ordbok för att definiera begreppet ?first-line treatment?. Tidningsannonsen har ändrats och är inte längre aktuell. AZ avslutar med att förtydliga att man bara använt begreppet förstahandsbehandling och inget annat.

IGM svarar att begrepp som ?förstahandsbehandling?, vilket används i annonsen rubrik, måste användas med mycket stor försiktighet. Man kan inte heller ordagrant översätta engelska uttryck till svenska eftersom betydelsen beror av i vilket sammanhang det används. Dessutom finns uttrycket förstahandsbehandling inte med i produktresumén, på vilken all marknadsföring skall baseras.

IGM:s slutliga bedömning att Astrazeneca har handlat i strid med artikel 4 i Regler för läkemedelsinformation och ska betala en IGM-avgift om 50 000 kronor.