Annons

Bättre behandling till hjärtsjuka i Stockholm

S:t Görans Sjukhus, Danderyds Sjukhus och Karolinska Sjukhuset har slutit avtal om att utveckla ett nära samarbete för kateterburna kranskärlsingrepp, populärt kallat ballongvidgning eller på fackspråk PCI.

14 aug 2002, kl 19:34
0

Nya rön visar att ballongvidgningar som utförs på ett tidigt stadium på patienter med instabila hjärtsjukdomar både ökar livskvaliteten och minskar risken för dödsfall. När kranskärlsoperationen utförs med kateterburen teknik kan vårdtiden kortas med en till två dagar samtidigt som behovet av återinläggningar och påföljande akutsjukvård minskar.

Det skriver Karolinska sjukhuset i ett pressmeddelande.

Avsikten med det nya samarbetsavtalet är att väsentligt öka antalet ballongvidgningar i norra Stockholm. Statistiken visar att det inom de norra delarna av Stockholms läns landsting utförs endast hälften så många ingrepp som normen anger i Socialstyrelsens nationella riktlinjer.

Ballongvidgningar ska utföras vid alla tre sjukhusen. Målet för nästa år är att utföra 1200 ingrepp och 1300 under år 2004. Inför nästa år finns det också planer på att utföra 3200 coronarangiografier (kranskärlsröntgen) och 3500 året därpå.

Samarbetet innebär att sjukhusen ska ha ett nära kunskapsutbyte sinsemellan, med en styrgrupp bestående av specialister från de tre sjukhusen som bevakar resultat och kvalitetsmål.

Läkare och sjuksköterskor från S:t Göran och Danderyds Sjukhus kommer att utbildas i PCI-teknik vid Karolinska Sjukhuset. En gemensam jourorganisation kommer att skapas vilket innebär att röntgenläkare från både S:t Göran och Danderyds Sjukhus kommer att förstärka jourlinjen för PCI-verksamhet vid Karolinska Sjukhuset under kvällar och nätter.

– På Karolinska Sjukhuset har vi byggt upp en kompetens kring PCI-verksamheten som vi vill dela med oss av. Vi ser fram emot samarbetet med Danderyd och S:t Görans Sjukhus för att det också ger oss möjligheten att fokusera på utbildningen, utvecklingen och forskningen av kateterburna tekniker. Samtidigt kommer samarbetet oss tillgodo i form av bättre arbetsmiljö för våra läkare, säger Conny Mathiesen, chef för Thoraxdivisionen vid Karolinska Sjukhuset.

S:t Görans Sjukhus står redo att starta ballongvidgningar i oktober 2002 medan Danderyd planerar att börja starten till årsskiftet 2002/2003. Karolinska Sjukhuset svarar idag ensamt för PCI-verksamheten i norra Stockholms län.

– Att starta kranskärlsoperationer med PCI-teknik är ett naturligt steg i utvecklingen av S:t Görans växande kardiologiverksamhet. Vi är glada att kunna bidra till att öka kapaciteten på det här området inom Norra Stockholm, som generellt sett har en mycket väl utbyggd sjukvård men en underkapacitet just vad gäller PCI, säger Åke Strandberg, VD S:t Görans Sjukhus AB.

– Det känns bra att nu kunna erbjuda våra patienter kranskärlsingrepp med kateterteknik på hemsjukhuset. Det kommer patienterna tillgodo på flera sätt; ökad tillgänglighet, minskade väntetider och färre onödiga transporter mellan sjukhusen. Det är glädjande att Danderyds Sjukhus nu blir i framkant även på detta område inom hjärtsjukvården säger Carola Lemne, VD Danderyds Sjukhus AB.