Bältrosvaccin utesluts ur förmånen

TLV utesluter Zostavax ur högkostnadsskyddet. Men ger samtidigt landstingen en chans att lösa det själva.

9 maj 2014, kl 11:47
0

Annons

Foto: iStockphoto

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, har omprövat subventionen av bältrosvaccinet Zostavax. Det första subventionsbeslutet var villkorat, och företaget skulle skicka in en uppföljningsrapport. Nu meddelar TLV att man utesluter Zostavax ur högkostnadsskyddet. Anledningen till att vaccinet utesluts är TLV bedömer att priset är för högt i förhållande till nyttan. 
– Människor som vaccineras med Zostavax är huvudsakligen friska och bara en liten andel av de som vaccineras skulle ha blivit drabbade. Därför är behovet av subventionering lägre jämfört med andra läkemedelsbehandlingar, säger Gustav Lanne, hälsoekonom på TLV, i ett pressmeddelande.

TLV bedömer svårighetsgraden av sjukdomen generellt som måttlig. Myndigheten menar att det skulle vara möjligt med vaccination till vissa åldersgrupper via landstingens försorg. För att underlätta det arbetet utesluts Zostavax ur högkostnadsskyddet den 1 november i år.
– Vi är givetvis besvikna. Subvention av Zostavax hade TLV kunnat tillgängliggöra vaccinet i väntan på nationella vaccinationsprogram. Men det är bra att det inte försvinner direkt. Nu får landstingen en chans att ordna med vaccinationer på annat sätt, till exempel genom NLT-gruppen eller ordnat införande, säger Tobias Cassel, presschef på Sanofi Pasteur MSD.

Zostavax är det enda godkända vaccinet mot bältros, herpes zoster, och postherpetisk neuralgi. Enligt Sanofi Pasteur MSD har cirka 11 000 personer hittills vaccinerat sig genom förmånen.