Annons

Avastin lika effektivt som Lucentis vid ögonsjukdom

Nu har ytterligare en studie publicerats som tyder på att cancerläkemedlet Avastin fungerar lika bra som det betydligt dyrare Lucentis vid behandling av makuladegeneration.

29 apr 2011, kl 11:54
0

Idag är standardbehandlingen vid AMD Lucentis (ranibizumab), men också cancerläkemedlet Avastin (bevacizumab) används trots att preparatet inte är godkänt för den indikationen.

Nu har
ytterligare en studie publicerats som visar att Avastin fungerar lika bra. I studien som gjorts på uppdrag av NIH, National Institutes of Health ingick 1 200 patienter. Resultatet efter ett års behandling var likvärdigt för de två läkemedlen, både vid behandling en gång i månaden och när injektionen gavs efter behov.
En skillnad mellan grupperna var biverkningarna som var till Avastins nackdel och forskarna skriver att det behövs ytterligare studier för att följa upp dessa.