Levaxin kopplas till frakturrisk

För äldre som behandlas med höga doser levotyroxin ökar risken att drabbas av frakturer. Forskare menar att doseringen kontinuerligt behöver ses över för att minska risken.

29 apr 2011, kl 12:44
0

 De flesta hypoterospatienter diagnosticeras i yngre medelålder. Men om doseringen med levotyroxin (Levaxin) inte förändras med stigande ålder riskerar patienterna ett överskott av sköldkörtelhormonnivåerna, vilket ökar risken för frakturer är slutsatsen av studien som publiceras i British Medical Journal.

Studien som
gjorts i Kanada bygger på populationsdata i vilken 213 511 personer äldre än 70 år ingick. Alla hade fått minst ett recept på levotyroxin.
Av dessa hade 22 236, 10,4 procent, haft minst en fraktur. Forskarna fann att risken att drabbas av frakturer var signifikant högre bland de som behandlades med höga eller medelhöga doser levotyroxin jämfört med de som fick lägre dos.