Annons

Avastin och Lucentis lika bra vid makuladegeneration enligt NIH

Enligt en ny studie finansierad av National Eye Institute (NEI), som är en del av amerikanska NIH, National Institutes of Health, fungerar Avastin och Lucentis lika bra för behandling av åldersrelaterad makuladegeneration. Däremot ses vissa skillnader i biverkningar mellan preparaten.

3 maj 2012, kl 11:39
0

Annons

I maj 2011 publicerades Catt-studien i NEJM, som visade att bevacizumab (Avastin) och ranibizumab (Lucentis) efter ett års behandling hade lika god effekt på synskärpa när de administrerades enligt samma behandlingsschema. Effekten på synen var också likvärdig oavsett om ranibizumab gavs vid behov eller regelbundet varje månad.

Enligt en tvåårsuppföljning som i dagarna publicerades online i tidskriften Ophthalmology är effekten på synskärpa efter två år fortfarande likvärdig mellan preparaten om behandling gavs en gång per månad. Vid behov-behandling gav sämre synskärpa, oavsett om den inleddes direkt vid studiestart eller efter ett års behandling, jämfört med behandling en gång per månad.

Det fanns inga skillnader mellan läkemedlen i andelen dödsfall eller arteriotrombotiska händelser. Däremot skiljer sig de allvarliga biverkningarna åt när de grupperas ihop. Till allvarliga biverkningar räknas då en kombination av arteriotrombotiska händelser, systemisk blödning, hjärtsvikt, venösa tromboser, hypertoni och vaskulär död.

I en kommentar från Novartis, som tillverkar och marknadsför Lucentis, framförs Lucentis bättre biverkningsprofil, framför allt den lägre förekomsten av allvarliga biverkningar.

Enligt författarna till studien är tolkningen av den högre andelen allvarliga biverkningar med bevacizumab dock fortfarande osäker på grund av bristen på specificitet av tillstånd förknippade med VEGF-hämning.