Annons

Profilbild

Ewa Lundborg, Ingrid Stenberg

Läkemedelsverket måste ta tag i naturhärvan

I början av maj skickade Läkemedelsverket och Socialstyrelsen ut en vägledning om vad legitimerad personal i vården och på apotek bör säga när de får frågor om växtbaserade läkemedel. Svaret går i korthet ut på att personalen ska särskilja de traditionella växtbaserade läkemedlen från de väletablerade. De väletablerade kan betraktas som vanliga läkemedel. De traditionella […]

Omregleringen kostar 460 miljoner kronor om året

Regeringen fortsätter att hävda att omregleringen kan spara
skattepengar. Men det är dags att erkänna att fördelarna med
en fri apoteksmarknad har ett pris.

Regeringen måste sluta ducka i DUR-debatten

Resultatet av det gigantiska DUR-projektet som ska stödja Sveriges farmacevter i deras dagliga arbete har nyligen presenterats för regeringen. Och än så länge enbart för regeringen. Andra får hålla till godo med rykten, lösryckta citat och spekulationer.Klart är att DUR är ett av de sista stora utvecklingsprojekt monopolisten Apoteket AB kommer att hinna med.När projektledaren […]

Är en erfaren receptarie detsamma som en apotekare?

Vissa anser att kompetensnivån på svenska apotek är hög. Andra menar att Sverige har halkat långt efter övriga europeiska länder. Båda påståendena är korrekta. Det beror helt enkelt på hur man mäter:Medelnivån är relativt hög. Spetskompetens däremot är desto ovanligare. För yrkeskåren innebär det ett vägskäl. Entreprenörer vädrar morgonluft, och många av de apotekare och […]

8 trender 2008

Många kommer säkert minnas 2008 som året då de skrev remissvar på
remissvar till en reformsugen regering. Men när vi summerar det gångna
året finns många andra händelser som satt sina spår inom
läkemedelsområdet. Heparinskandalen, läkemedelsgenomgångar, reklam och
forskningspolitik är några av rubrikerna i Läkemedelsvärldens
årskrönika 2008.

Lobbymotioner sänker trovärdigheten

Läkemedel är en politisk fråga. I år har ett tjugotal av våra folkvalda valt att skriva sina motioner om olika läkemedelsrelaterade frågor. Men vem står bakom deras budskap?

Läkemedelsgenomgångar är inte lösningen

Om en patient kan gå med en allvarlig biverkan i elva år utan att systemet skriker till måste något förändras. Patientens säkerhet kan inte vara beroende av slumpmässiga kontroller.

Apoteket försvarar sig på bolagsstämman

Apoteket tillbakavisar kritiken om samarbetet med Medco. Under bolagets seminarium om omregleringen i dag inledde vd Stefan Carlsson med ett långt försvarstal.