Astrazenecas vaccin även till personer över 65
Foto: Istock

Astrazenecas vaccin även till personer över 65

Efter att nya data kommit fram ändrar Folkhälsomyndigheten sina rekommendationer.

4 mar 2021, kl 14:40
0

Annons

Astrazenecas vaccin mot covid-19 kan liksom övriga två godkända coronavacciner användas till alla över 18 år. Det säger nu Folkhälsomyndigheten i en ny rekommendation.

När Astrazenecas vaccin mot covid-19 EU-godkändes i januari ansåg hälsomyndigheter att det fanns för lite data om skyddseffekten hos äldre. Bland andra Folkhälsomyndigheten rekommenderade därför att användningen av detta vaccin skulle begränsas till personer som är yngre än 66 år. Detta i väntan på ytterligare studier i högre åldersgrupper.

Sedan dess har det kommit flera studier (ännu inte vetenskapligt expertgranskade och publicerade i forskningstidskrifter). Studierna visar att Astrazenecas vaccin har god skyddseffekt även för personer över 65 år. Det gäller tre stora studier från Storbritannien.

De nya data har lett till att flera länder ändrat sina rekommendationer och börjat använda Astrazenecas vaccin också till äldre. Bland de första att ändra sig var Frankrike, även Tyskland har gått samma väg och nu meddelar alltså Folkhälsomyndigheten att även Sverige ändrar rekommendationerna.

– Samtliga vacciner som erbjuds är mycket effektiva och har enligt studierna en god skyddseffekt för alla över 18 år. AstraZenecas vaccin mot covid-19 kan därför rekommenderas även till personer över 65 år, säger statsepidemiolog Anders Tegnell i ett pressmeddelande.