Annons
Astrazeneca ansöker om godkännande

Astrazeneca ansöker om godkännande

En tredje tillverkare har ansökt om villkorat EU-godkännande av ett covid-19-vaccin. Det gäller vaccinet som utvecklas av Astrazeneca och Oxford university.

12 jan 2021, kl 11:09
0

EU:s läkemedelsmyndighet EMA meddelar att även Astrazeneca nu ansökt om villkorat godkännande av sin vaccinkandidat mot covid-19, som företaget utvecklar i samarbete med Oxford university. Sedan tidigare har EU godkänt två covid-19-vacciner, från Pfizer/Biontech respektive Moderna. Astrazenecas vaccin är liksom dessa också ett av dem som Sverige anslutit sig till förköpsavtal om.

Kandidat från Astrazeneca granskas löpande

Vaccinkandidaten från Astrazeneca har sedan i höstas genomgått löpande granskning (rolling review) där bland andra svenska Läkemedelsverket medverkar. Bedömningen av vaccinet kommer att fortsätta enligt ett påskyndat förfarande.

EMA och de europeiska läkemedelsmyndigheterna kommer att granska dokumentationen och vid behov ställa frågor till företaget. Därefter samråder läkemedelsmyndigheterna i de olika EU-länderna. I nästa steg skriver EMA:s vetenskapliga kommitté CHMP en rekommendation till EU-kommissionen, som fattar det formella beslutet om ett EU-gemensamt godkännande. I CHMP ingår representanter från alla medlemsstaters läkemedelsmyndigheter.

EMA bedömer att CHMP kommer att kunna yttra sig om ansökan senast 29 januari då kommittén har nästa inplanerade sammanträde. Om CHMP rekommenderar godkännande så kommer EU-kommissionen sannolikt att fatta detta beslut snabbt. När det gäller de två tidigare covid-19-vaccinerna kom kommissionens godkännande inom något dygn efter CHMP:s rekommendation.

Använder virusvektor

Covid-19-vaccinet från Astrazeneca är av en annan typ än de två mRNA-vacciner som hittills fått EU-godkännande. Det aktuella vaccinet använder ett vanligt förkylningsvirus (ett modifierat adenovirus som inte kan orsaka sjukdom) som bärare av genetiskt material. Detta genetiska material kodar för ett ytprotein, spikeprotein, som kommer från coronaviruset sars-cov-‍2.

Efter vaccinering börjar spikeproteinet produceras av kroppens celler. Kroppen reagerar på detta främmande protein genom att utveckla antikroppar och t-celler som riktar sig specifikt mot detta. På så vis skapas en immunitet mot det nya coronaviruset.