Annons

ASA och medel mot illamående bra mot migrän

Den som har migrän blir ofta hjälpt av att ta läkemedel
med acetylsalicylsyra. Det visar en genomgång som forskare vid
Cochraneinstitutet har gjort över vad som är effektivt mot migrän.

14 apr 2010, kl 13:56
0

En engångsdos av 900 mg acetylsalicylsyra, ASA, kan reducera huvudvärk orsakad av migrän inom två timmar för över hälften av de som tar det. Det kan också minska illamående, kräkningar och ökad känslighet för ljud eller ljus. Kombinerat med 10 mg metoklopramid kan illamående och kräkningar hållas ännu mer i schack. Det är vad forskare vid Cochraneinstitutet har kommit fram till när de gått igenom data från 13 studier med totalt 4 200 deltagare.

Migrän drabbar omkring 18 procent av kvinnorna och 6 procent av männen i västvärlden och mest drabbas de som är mellan 30 och 50 år. Symptomen är ofta pulserande värk som sitter på en sida av huvudet, varar mellan fyra och 72 timmar och innefattar illamående. Studier har visat att många använder receptfria preparat enbart, eller som tillägg till sin behandling med receptbelagda medel. Forskarna ville med genomgången undersöka om läkemedel med ASA har någon effekt på migrän jämfört med placebo.

De fann att huvudvärk vid moderat till svår migrän försvinner helt inom fyra timmar för 25 procent av dem som tar 900-1000 mg ASA. Hälften av alla som tog ASA upplevde att smärtan blivit mindre eller inte förvärrats. Enbart ASA minskade illamående och ljud- och ljudkänslighet bättre än placebo men de som tog ett tillägg av 10 mg metoklopramid som finns i bland annat Primperan, fick en ännu bättre lindring av de symptomen. Metoklopramid hade däremot ingen effekt på själva smärtan.

Forskarna såg också att kombinationen av ASA och metoklopramid var lika effektivt mot migrän som 50 mg sumatriptan, en serotoninantagonist som också används mot migrän. De som tog 100 mg upplevde däremot en något bättre smärtlindring än de som tog kombinationen, två timmar efter att läkemedlet tagits. Vad gäller biverkningar var de lindriga av samtliga läkemedel vid korttidsanvändning. Men 100 mg sumatriptan ledde till något fler biverkningar än ASA och metoklopramid.

Studieledare Andrew Mooer säger i en kommentar att kombinationen acetylsalicylsyra och metoklopramid är en bra behandling vid akuta migränattacker man att det för många inte är tillräckligt effektivt. Cochraneforskarna arbetar med fler genomgångar av receptfria läkemedel mot just migrän.