Annons

Antiepileptika kan öka självmordsrisk

Vissa antiepileptiska läkemedel kan göra patienterna mer
självmordsbenägna enligt en studie i JAMA. Enligt forskarna bakom studien kan sambandet komma redan tidigt.

14 apr 2010, kl 12:37
0

Det är amerikanska forskare som gjort en kohortstudie över 13 av de vanligaste antiepileptiska läkemedlen. De ville undersöka sambandet mellan dessa och en ökad risk för självmord, självmordsförsök eller våldsam död. Anledningen är en tidigare metaanalys som tytt på ett samband och som ledde till att det amerikanska läkemedelsverket FDA 2008 införde varningstext på antiepileptiska läkemedel.

I den nya studien ville forskarna titta på de olika typerna av läkemedel inom gruppen för att se om det fanns skillnader dem emellan. De plockade ut uppgifter om 13 substanser från olika platser i USA och jämförde data om de som behandlats med dessa med nationella register om besök på akutmottagningar och inläggningar på sjukhus.

Bland de 297 600 nyförskrivningar av antiepileptika till patienter över 15 år under en femårsperiod som forskarna identifierade, fann de 26 fullbordade självmord, 801 självmordsförsök och 41 dödsfall med en våldsam orsak.

Forskarna såg en förhöjd risk med preparat innehållande gabapentin, lamotrigin, oxkarbazepin, tiagabin och valproat när dessa jämfördes med topiramat eller karbamazepin som ofta används som kontroll. Det fanns en skillnad mellan de olika preparaten. För primidon var incidensen för någon av de tre händelserna 6,2 per 1000 personår, för oxkarbazepin 34,3 per 1000 personår. I analysen ingick också preparat med etosuxemid, felbamat, levetiracetam, fenobarbital, fenytoin, pregabalin, zonisamid och primidon.

Enligt Elisabetta Patorno, en av forskarna bakom studien att den ökade
självmordsrisken kan komma redan 14 dagar efter att behandlingen inleds. Hon säger till nyhetsbyrån First Word att det kan betyda att beteendeförändringarna kan uppstå redan innan den avsedde effekten av läkemedlen infinner sig.

Studien, som publiceras
i veckans nummer av tidskriften JAMA, har fått kritik från bland andra Ewald Horwath, professor i psykiatri vid University of Miami Miller School of Medicine, som menar att resultatet kan vara missvisande. Han säger till nyhetsbyrån First Word att det finns många patienter som får antiepileptiska läkemedel för diagnoser som bipolära sjukdomar och depression som är förknippade med högre andel självmord än normalbefolkningen.