Apotekstjänst tappade bort narkotikaklassade preparat
Foto: Istock

Apotekstjänst tappade bort narkotikaklassade preparat

Hårt kritiserade Apotekstjänst har under lång tid haft ett oförklarat svinn av narkotikaklassade dosläkemedel.

25 okt 2019, kl 13:15
0

Annons
Petter Karlsson

Petter Karlsson, förvaltningschef, Varuförsörjningen.

Företaget Apotekstjänst som misslyckats med att leverera sjukvårdsmaterial till vården i fem regioner har även andra allvarliga problem som gäller företagets verksamhet med dosläkemedel. Apotekstjänst har under flera år haft ett svinn av narkotikaklassade läkemedel och inte kommit till rätta med det trots kritik från Läkemedelsverket. Det rapporterar i dag Ekot.

– Detta var inget vi kände till när vi upphandlade Apotekstjänst som ny leverantör av sjukvårdsmaterial, säger enhetschef Petter Karlsson vid varuförsörjningen till Läkemedelsvärlden.

Varuförsörjningen är det samarbete mellan regionerna Dalarna, Västmanland, Sörmland, Uppsala och Örebro (den så kallade femklövern) som ansvarar för sjukvårdens och tandvårdens försörjning av förbrukningsartiklar. Varuförsörjningens huvudkontor ligger i Uppsala.

Oförklarat narkotikasvinn

Den senaste tidens storm kring Apotekstjänst har handlat om uteblivna leveranser som orsakat akut materialbrist och bland annat tvingat sjukhus att ställa in operationer. Men Apotekstjänst är inte bara leverantör av sjukvårdsmaterial utan arbetar även med dosdispensering åt flera regioner. Och inte heller denna del av verksamheten har fungerat problemfritt.

Redan 2013 och 2014 hade Apotekstjänst, som Läkemedelsvärlden då rapporterade, problem med sin dosverksamhet. Regioner fick bland annat betala förskott för att lösa företagets akuta likviditetsproblem. Och Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, kritiserade Apotekstjänst för ett bristande ledningssystem som orsakade felaktiga och uteblivna leveranser.

Och nu framkommer alltså även andra brister i dosverksamheten. Läkemedelsverket upptäckte, enligt Ekot, vid en inspektion 2016 att en stor mängd doser av narkotikaklassade läkemedel hade försvunnit vid dosdispenseringen hos Apotekstjänst. Sedan dess har Läkemedelsverket fortsatt att granska företagets doshantering.

Apotekstjänst har trots detta genom åren inte lyckats komma till rätta med svinnet eller förklara vad det beror på. Så sent som i januari i år ska omkring 2000 narkotikaklassade tabletter ha försvunnit. Läkemedelsverket har upprepade gånger krävt åtgärder för att komma till rätta med narkotikasvinnet och även varnat för att företagets tillstånd för narkotikahantering kan dras in om ingen förbättring sker.

Bristerna var okända

När varuförsörjningen och dess politiska nämnd upphandlade Apotekstjänst som ny leverantör av förbrukningsartiklar i de fem regionerna, kände upphandlarna enligt enhetschef Petter Karlsson dock inte till dessa brister i företagets dosverksamhet.

Gjordes ingen bakgrundskontroll hos Läkemedelsverket?

– Nej, vi kollade uppgifterna i företagets anbud och bedömde att de uppfyllde skall-kraven i upphandlingen, säger Petter Karlsson.

När det gällde dosverksamhetens kvalitet kunde den, menar han, kollas genom ”intern dialog” eftersom Apotekstjänst även är leverantör av dosläkemedel i de fem regionerna.

– De har levererat enligt dosavtalet, säger han.

Kan de nya uppgifterna om bristerna i dosverksamheten förändra er syn på avtalet om sjukvårdsmaterial?

– Det kan jag för närvarande inte bedöma, svarar Petter Karlsson.

– Vi arbetar fortfarande med att hantera den akuta situationen och komma tillbaka till normalläge i sjukvården. När vi klarat av det kommer vi att behöva göra en djupare analys av det som skett och hur vi går vidare. Då kan vi även komma att undersöka informationen om bristerna i dosverksamheten.