Annons

Apoteket växer i försäljning och antal anställda

Förra året gjorde Apoteket AB en rörelseförlust på 222 miljoner kronor ? nästan en miljon kronor per arbetsdag.

21 mar 2002, kl 15:16
0

? Den här resultatnivån är givetvis inte tillfredsställande och vi arbetar med ett åtgärdsprogram, säger Per Matses, vice vd i Apoteket.

Handlar det om att säga upp personal?

? Nej, inte i dagsläget. Främst gäller det att kunna hantera en fortsatt volymtillväxt i en mer effektiv struktur.

? Vi står också inför ganska stora pensionsavgångar de närmaste åren, alltså en naturlig minskning av personalstyrkan.

Dessutom handlar åtgärdsprogrammet, enligt Per Matses, om att hitta en bättre IT-struktur och en mer effektiv hantering och distribution av läkemedel, till exempel via internet.

Vill ha klara spelregler

Nu väntar en kostnadsjakt, apotek för apotek:

? Vi ska gå igenom de olika apoteken och se vad vi kan göra för effektiviteten. Men sedan handlar det om att få långsiktiga spelregler för vår verksamhet, säger Per Matses och syftar på de samtal som nu förs med staten om ett nytt verksamhetsavtal.

? Det första vi vill ha klargjort är vad som ska ingå i själva marginalen när vi säljer läkemedel. Och hur ska vi få ersättning för speciella uppdrag och åtaganden ? ska de ligga i marginalen eller ska vi få särskild ersättning? Det är en viktig fråga för oss.

Per Matses konstaterar att Apotekets försäljning ökat med 26 procent under de senaste tre åren.

? Men till följd av den marginalkonstruktion som finns, får Apoteket bara behålla 9 öre per krona av försäljningsökningen.

Rörelseförlusten för 2001 på 222 miljoner nedbringas efter finansiella poster till ett minus på 144 miljoner, vilket ska jämföras med en vinst på 29 miljoner år 2000. Försämringen beror bland annat på att handelsmarginalerna blivit lägre, att personal- och utvecklingskostnader ökat och att 2000 var ett år då Apoteket fick en större återbäring från SPP på 79 miljoner kronor.

Det betyder att Apoteket fortsätter att knapra på sin buffert ? pensionsstiftelsen. För 2001 togs 270 miljoner kronor ur stiftelsen, som en så kallad gottgörelse, och i år har 280 miljoner tagits ut redan i januari för att förbättra Apotekets likviditet.

De markerar missnöje

Nu har facken reagerat på de återkommande uttagen.

? Man kan inte hålla på så här år efter år, säger Britt-Marie Skoglösa, ordförande i Farmaciförbundet.

? Apoteket kan inte vara beroende av extra pengar ur pensionsstiftelsen varje år, det är orimligt. Apoteket måste få ersättning för sina kostnader, så att rörelsen bär sig.

? Ägaren staten kan inte begära att man ska ta pengar från en pensionsstiftelse för att få distributionen av läkemedel att gå runt ? då är något fel!

Farmaciförbundet har nöjt sig med ett ?påpekande? om uttagen från pensionsstiftelsen, medan Farmacevtförbundet tog till en ?reservation?. Det är en skärpt attityd, eftersom facken tidigare år godkänt de extra gottgörelserna utan knorr.

? Vi har i och för sig varit kritiska tidigare, men en reservation markerar missnöje och vi har ansett att vi behöver vara lite mer formella, säger Camilla Frankelius, biträdande förbundsdirektör i Sveriges Farmacevtförbund.

? Vi tycker att företaget ska gå runt av egen kraft. Visst finns det mycket pengar i stiftelsen, men man vet aldrig vad som kan komma framöver. De pengarna kan vara bra att använda till avtalspensioner eller något annat.

? Våra medlemmar jobbar så hårt de kan ute på Apoteken. Men det spelar ju ingen roll hur mycket de säljer. Även om försäljningen ökar från år till år, så får inte Apoteket AB del av det, konstaterar Camilla Frankelius.

Ökande kreditförluster

Per Matses håller egentligen med facken:

? Vi är tämligen överens om att vi på sikt måste uppnå ett positivt resultat och kunna hantera pensionsavsättningarna, även om stiftelsen skulle har en sämre avkastning.

? Det är givetvis något vi jobbar efter och det är vår målsättning att vi om ett par år ska uppnå den nivån, säger Per Matses.

Från bokslutet kan också noteras att Apotekets kreditförluster i det omstridda delbetalningssystemet nu är uppe i 40 miljoner kronor, en ökning med tio miljoner sedan år 2000.