Annons

Oppositionen: ?Miljöpartiet vek sig?

Trots missnöjesyttringar från många håll och en rad uppvaktningar från aktörer på läkemedelsområdet passerade regeringens proposition om de nya läkemedelsförmånerna riksdagens socialutskott i princip oförändrad.

21 mar 2002, kl 16:37
0

Annons

Miljöpartiets riksdagsledamöter Helena Hillar-Rosenqvist och Kerstin-Maria Stalin skrev tidigare
i år en kritisk motion (2001/02:So21) med anledning av propositionen, där man bland annat yrkade på ett parallellt kodsystem för enskilda läkare som annars inte får tillgång till arbetsplatskoder.

Även flera av de borgerliga partierna kritiserade i sina skrivelser förslaget om arbetsplatskoder kopplade till rätten till förskrivning av subventionerade läkemedel.
? Förslaget innebär ren diskriminering av pensionerade läkare, säger Leif Carlson (m), läkare och ledamot i socialutskottet.


Majoritet tack vare mp


När socialutskottets betänkande justerades den 14 mars, fick dock socialdemokraterna majoritet för regeringens linje i frågan ? tack vare miljöpartiet.

? Det är märkligt att man inte kan stå för de åsikter som man fört fram i sin egen motion. Miljöpartiet kunde helt enkelt inte stå emot utan vek sig för socialdemokraterna, säger Leif Carlsson.


Kritik på olika grunder


Enligt Helena Hillar-Rosenqvist (mp) var miljöpartiet ? som sedan tidigare ställt sig bakom huvuddelarna av regeringsförslagen ? inte beredda att fälla propositionen på denna fråga.
? Vi och moderaterna har varit kritiska på olika grunder. Vi hade gärna sett individbaserade koder medan moderaterna avvisat detta som integritetskränkande för läkarna, säger Helena Hillar-Rosenqvist.
Det omdebatterade förslaget om generisk substitution (se LMV 1-2/02) passerade också utskottet i oförändrad form.