Annons

?Landstingen får mer makt ? utan att ha bett om det"

Mikael Hoffmann, överläkare och chef för läkemedelsenheten vid Landstinget i Östergötland, konstaterar att Socialutskottet ställer sig bakom regeringens proposition. ? Men det är viktigt att påpeka att propositionen skiljer sig väsentligt från den ursprungliga utredningen. Enligt Mikael Hoffmann får landstingen i ett övergripande perspektiv mer makt och fler verktyg, även om det i vissa andra […]

21 mar 2002, kl 16:47
0

Mikael Hoffmann, överläkare och chef för läkemedelsenheten vid Landstinget i Östergötland, konstaterar att Socialutskottet ställer sig bakom regeringens proposition.

? Men det är viktigt att påpeka att propositionen skiljer sig väsentligt från den ursprungliga utredningen.
Enligt Mikael Hoffmann får landstingen i ett övergripande perspektiv mer makt och fler verktyg, även om det i vissa andra avseenden också är tvärtom.
? I frågan om arbetsplatskoderna uttalar riksdagen tydligt att man avser att skilja på läkarnas förskrivningsrätt och deras ?rabatteringsrätt?. Det är nu upp till landstingen att avgöra hur man ska hantera frågan om läkarna som inte är knutna till någon arbetsplats, något uttryckligt förbud mot att dessa läkare ska få skriva ut subventionerade läkemedel har ju inte aktualiserats av riksdagen, säger Mikael Hoffmann.
? Ansvaret vilar nu tungt på landstingen att se till att patienter inte kommer i kläm. I det här fallet har landstingen fått ytterligare ett maktinstrument utan att man, åtminstone inte i någon öppen dialog, bett om det.

Förslaget om generisk substitution innebär också enligt Mikael Hoffmann att landstingen, i detta fall tillsammans med apoteken, får ett större ansvar.
? Högre krav kommer att ställas på ett förtroendefullt samarbete mellan dessa båda aktörer.