Annons

?Förmånsnämnden ett forskningshämmande filter?

Förslaget om byte till generika är kostnadsdrivande. Den nya förmånsnämnden får funktionen av ett forskningshämmande filter. Arbetsplatskoderna riskerar bli kontrollinstrument. Oppositionen riktar svidande kritik mot slutbetänkandet om de nya läkemedelsförmånerna, som sannolikt röstas igenom av riksdagen den 4 april.

21 mar 2002, kl 16:53
0

Moderaterna stod för några av de mest kritiska motionerna som Socialutskottet behandlade i februari och mars.
En av dessa har författats av Leif Carlson, medicine doktor och ledamot av Socialutskottet, och tio av hans partikollegor. På punkt efter punkt har man invändningar mot regeringens proposition.


Nya produkter missgynnas


Riksdagsmännen bakom motionen är bland annat kritiska mot att regeringen vill införa en ny myndighet, Läkemedelsförmånsnämnden, ?på ett redan överreglerat område?.

Nämndens befogenhet att lyfta ut läkemedel som inte tillför något nytt ur förmånen leder till en försämrad och snedvriden konkurrenssituation där nya produkter missgynnas, menar riksdagsmännen. Man varnar också för att förslaget om en förmånsnämnd får negativa effekter på forskning och utveckling.


Trodde på förändringar


Leif Carlson menar att förslaget om arbetsplatskoder kan vara bra i sig, förutsatt att koderna inte används som kontrollinstrument på förskrivarnivå.
? Men det är inte rimligt att grupper av förskrivare, exempelvis pensionerade eller administrativt verksamma läkare, förlorar sin rätt att skriva ut subventionerade läkemedel, säger Leif Carlson.
En vecka innan Socialutskottets slutliga justering av betänkandet hade han svårt att tro att förslagen om arbetsplatskoder och generisk substitution skulle passera utskottet i oförändrat skick.
På denna punkt visade han sig dock ha fel. Förslaget om arbetsplatskoder gick exempelvis igenom tack vare att miljöpartiet ? trots att man författat en motion som i princip gick i motsatt riktning ? gick på den socialdemokratiska linjen i frågan.


Receptfritt positivt


Enligt Leif Carlson innehåller slutbetänkandet vissa bra förslag, som dock borde ha genomförts tidigare. Man välkomnar bland annat regeringens förslag om förbättrade elektroniska förskrivarstöd, utökad receptfrihet samt satsningen på fortbildning av förskrivare.