Annons

Apoteket hoppas att tyska och polska farmaceuter ska lösa svensk brist

Arbetslösa tyska apotekare ska lockas till Västerbotten och Västernorrland, medan polska med arbete värvas till apoteken i Blekinge.

12 jun 2001, kl 16:32
0

Annons

Redan till nästa år hoppas Apoteket AB kunna fylla en del av de vakanta tjänsterna med inflyttade tyskar och polacker.

I mitten på maj åker Apoteket AB på värvningsresa till Tyskland för att locka över arbetslösa apotekare till Sverige. Och förutsättningarna borde finnas.

För medan det i Sverige saknas ungefär 400 farmaceuter har man en 17-procentig arbetslöshet i Tyskland, cirka 1000 apotekare står där till arbetsmarknadens förfogande.

? Vi ska annonsera i den tyska motsvarigheten till Platsjournalen samtidigt som vi åker till Berlin för att delta i mässor som riktar sig till personal inom sjuk- vården, berättar Maria Skogh på Apoteket AB.

Kommer till sommaren
Om planerna går i lås hoppas hon att man redan till sommaren ska kunna ta emot intresserade apotekare för studiebesök. ? De som sedan blir anställda av oss får sina svenska legitimationer av Socialstyrelsen, under hösten räknar vi med att bekosta deras utbildning i svenska och vår läkemedelsförfattning. Så i början av nästa år skulle de första kunna börja arbeta.

Ett 15-tal tyska apotekare hoppas man på i första omgången för att i första hand fylla de vakanta tjänsterna i Västerbotten och Västernorrland där bristen är stor.

Ingen arbetslöshet i Polen
I Polen råder ingen arbetslöshet bland farmaceuter. Däremot är lönen betydligt sämre än i Sverige, 2600 ? 3600 svenska kronor i månaden. Det är troligen ett skäl till att apotekschefen i Blekinge, Thomas Olsson, inte haft svårt att värva polska apotekare till sitt län.

? Vi har intervjuat 25 intresserade farmaceuter i Gdansk, tio av dem kommer hit nu till sommaren för att bekanta sig med förhållandena här.

Eftersom Polen ännu inte är med i EU behöver de tentera för att få sina svenska legitimationer, men det ser Thomas Olsson mer som en formalitet.

? Den femåriga utbildningen i Polen är helt i nivå med den svenska. Barriären är istället det svenska språket, men flera av dem vi intervjuade kunde redan flera språk flytande vilket är en garant för att de nog också lär sig svenska utan större problem.

Arbetsgivarna positiva
? Trots att det inte råder någon arbetslöshet bland polska farmaceuter har man inte mött något motstånd från de polska arbetsgivarna, säger Tomas Olsson.

I Polen är apoteksväsendet i stort sett privatiserat och organiserat i Apotekskammare. Intervjuer och ansökningsförfarandet har skett i samarbete med polackerna berättar Thomas Olsson. Han har också varit i kontakt med farmaceututbildning- arna på universiteten i Gdansk och Krakow.

? Där ville man till och med diskutera möjligheten att införa studier i svenska under utbildningen för intresserade studenter. ? Såväl universiteten som Apotekskammaren ser det här som ett positivt projekt för framtiden, försäkrar Thomas Olsson.