Apoteket backar om läkemedelsleveranser

I början av april skrotade Apoteket efter hård kritik sina planer på att ta över distributionen av läkemedel till landets apotek.

12 jun 2001, kl 13:25
0

Förslaget utgjorde den mest kontroversiella delen i företagets planerade satsning på så kallade distansapotek, och har gett upphov till en intensiv debatt.

? Vi avstår från leveranser för lagerpåfyllnad på apoteken. I övrigt kvarstår planerna på distansapotek med uppgift att ombesörja hemleveranser, dosdispensering, leveranser till apoteksombud, akutleveranser med mera, säger Thony Björk, informationsdirektör på Apoteket.

Den 3 maj presenterade Apoteket ett förslag med denna innebörd för Konkurrensverket.

Vågar inte fira
På Kronans Droghandel (KD) hade man vid denna upplagas pressläggning inte tagit del av Apotekets ändrade planer i detalj, men väl hört talas om planerna ryktesvägen och via media.

? Vi vågar inte fira förrän Konkurrensverket sagt sitt. Det är mycket angeläget att vi får ett beslut därifrån som klargör vad begreppet detaljhandel egentligen omfattar, säger Annika Alström, informationschef på KD.

Akutleveranserna av läkemedel till apoteken ? som motsvarar en mycket liten del av de totala leveranserna från KD och Tamro ? ska enligt Apotekets förslag ske från distansapoteken och inte från partihandeln som idag.

? Det här är inte bra. Vi tolkar det som en utvidgning av monopolet och ett första steg mot att Apoteket tar hand om hela partihandeln.

Annika Alström är också kritisk mot att Apotekets vd Stefan Carlsson i ett internt brev hävdat att det reviderade förslaget bland annat är frukten av ?diskussioner med nuvarande partihandlare?.

? Några sådana diskussioner har KD inte deltagit i.

Existens inte hotad
På Tamro är man mer öppet positiva till Apotekets reträtt, även om man inte heller här hade tagit del av det ändrade förslaget när denna tidning trycktes.

? Visst känns det bra att Apoteket ändrar planerna, i och med detta är vår existens inte hotad. Jag tolkar det man sagt som att det inte behöver bli några större förändringar i vår nuvarande verksamhet, säger Bengt Persson, vd för Tamro Sverige.
Förslaget innebär att partihandeln får fler leveransställen än idag

? ett tiotal distansapotek tillkommer enligt planerna. Thony Björk betonar dock att Apoteket kommer att ställa högre krav än idag på leveransfrekvens, packningssätt med mera.

? Vi kommer sannolikt att behöva färre leveranser från partihandeln tack vare ett nytt lagerstyrningssystem.

Klarare bild
På Konkurrensverket anser man nu att bilden av vad Apoteket planerar klarnat.

? Modifieringen innebär ett betydligt mindre ingrepp i partihandelsverksamheten än vad man tidigare aviserat, säger Morgan Pettersson som handlägger ärendet.

Han hoppas att verkets slutliga bedömning skall vara färdig innan maj månads utgång.