Resistens för linezolid rapporterad

De första fallen av resistens för Pharmacias nya antibiotikum linezolid har rapporterats i USA.

12 jun 2001, kl 13:27
0

Annons

Fem fall av resistens mot vankomycinresistenta stammar av Enterococcus faecium har rapporterats för linezolid (Zyvox). De fem fallen, som inträffande i USA i slutet av förra året, rapporterades i tidskriften The Lancet (2001;357:1179). I Storbritannien där linezolid godkändes i början av året har inga fall av resistens rapporterats.

Linezolid är ett oxazolidinonantibiotika som används för att behandla infektioner orsakade av vankomycinresistenta E. faecium, lunginflammation samt infektioner i hud och mjukvävnad.

Den resistens som beskrivs gäller patienter med svåra enterokockinfektioner, proteser och infektionsställen som inte kan behandlas kirurgiskt. Fyra av patienterna hade blivit transplanterade och alla fem hade fått långa kurer av linezolid (21 till 40 dagar). Tre av patienterna svarade på linezolid i början av behandlingen.

Professor Ragnar Norrby på Smittskyddsinstitutet tycker inte att resistensrapporterna är allt för oväntade.

?Det handlar om enterockockinfektioner som är svåra att behandla. Det finns fortfarande inget som tyder på att resistens skulle utvecklas mot andra typer av bakterier. Men helt säker kan man naturligtvis aldrig vara, bakterier är ju bra på att överlista angrepp.

Han menar att de rapporterade fallen är mycket få med tanke på att så många behandlats. För de svåra fallen av sjukhusinfektioner kommer läkemedlet bli ett tillskott i behandlingen. En bredare användning kommer det dock inte att bli frågan om, det kommer om inte annat priset att sätta stopp för.

Pharmacia betonar att rapporten om resistens gällde en liten grupp mycket allvarligt sjuka patienter och att 60 000 patienter runt om i världen redan behandlats med linezolid.

?Det handlar bara om vankomycinresistenta enterkocker och det finns inga bekräftade fall av resistens hos andra bakterier, säger Petra Eurenius informationschef på Pharmacia Sverige.

Företaget räknar med att linezolid kommer att bli godkänt i Sverige och övriga Europa i slutet av sommaren.