Antula fortsätter strunta i branschregler

Anmälare: IGM Anmäld: Antula Healthcare Ärende: Tv-reklam Utgång: Fälld Avgift: Ingen. Antula Healthcare är ej medlem i Lif.

15 jun 2007, kl 19:01
0

Reklamfilmer från Antula Healthcare saknar sådan information om leverantörsnamn och kontaktuppgifter som skall finnas enligt branschens regelverk. Det noterar IGM i en anmälan mot företaget. Antula kör för närvarande tv-reklam för ett antal av sina produkter, däribland Calma, Eeze och Eox. Reklamfilmerna innehåller genomgående enbart bilder på förpackningar, och inte de andra uppgifter som ska finnas enligt praxis.


I sitt svaromål skriver Antula att det är få reklamfilmer idag som innehåller leverantörsnamn och kontaktuppgifter som adress och telefonnummer, varför det inte längre kan anses vara praxis att kräva att sådana uppgifter ska finnas med i tv-reklamen. De framhåller att konsumenter som söker på produktnamnet på internet snabbt finner denna kontaktinformation själva, och att hushållspenetrationen för internet är på god väg mot fullständighet. Internet har därmed i mångt tagit över telefonens och brevkorrespondensens tidigare roller, skriver de. Dessutom hänvisar företaget alltid till Apoteket, där konsumenterna kan finna ytterligare information.


IGM konstaterar att Antula regelmässigt undviker att uppge uppgifter som namn och telefonnummer i sina reklamfilmer. Därmed är filmerna i strid med artikel 105. Antula är inte medlem i vare sig Lif eller föreningen Innovativa Mindre Läkemedelsföretag och därmed saknas förutsättningar för att kräva företaget på någon avgift.