Annons
Antikropp ska testas för fetmabehandling

Antikropp ska testas för fetmabehandling

Fas II-studier ska inledas med substansen bimagrumab, som har visats kunna minska fetma och förhindra insulinresistens hos möss.

18 jan 2017, kl 07:07
0

Det är läkemedelsbolaget Novartis som ligger bakom en randomiserad, dubbelblind studie med 60 patienter med fetma och diabetes typ 2. Substansen, som ges intravenöst i blodet, ska undersökas utifrån säkerhet, kinetik och effektivitet, och jämföras med placebo.

Det primära effektmåttet ska vara förändring av mängd kroppsfett vid två tillfällen, vecka 24 och 48. Sekundära effektmått innehåller bland annat förändrade värden när det gäller medelblodsocker och insulinresistens.

Bimagrumab fungerar genom att blockera myostatin typ 2-receptorer, och påverkar på så vis uppbyggnaden av skelettmuskler. Substansen har testats i fas II-studier i behandling mot åldersrelaterad minskning av skelettmuskulatur, sarkopeni, och minskad muskelmassa efter höftoperation.

Ett flertal djurstudier har också visat att blockering av myostatinreceptorer kan ha ett samband med fettreduktion och minskad insulinresistens, och har även visat på en minskning av överdrivet ätande hos möss.

Antikroppen bimagrumab har tagits fram av Morphosys, ett tyskt företag som specialiserat sig på att utveckla antikroppar åt stora läkemedelsbolag. Tillsammans med olika partner utvecklar de antikroppskandidater för läkemedelsforskning inom bland annat cancer, reumatoid artrit och Alzheimer. Nu läggs alltså även folksjukdomen diabetes typ 2 till deras lista av sjukdomar som de utvecklar antikroppar för.

En annan fas II-studie på en monoklonal antikropp för behandling av diabetes typ 2, gjord av Glaxosmithkline som publicerades i mars 2016, kunde inte visa någon påverkan på fasteglukosnivåerna hos försökspersonerna.

Resultat från den aktuella studien väntas under 2019.