Antibiotikaresistens
Antibiotikaresistensen hos sjukdomsframkallande bakterier ökar snabbt i länder där antibiotikaanvändningen går uppåt.

Antibiotikaresistenta gener identifierade

Forskare i Göteborg har kartlagt ett stort antal gener som gör bakterier motståndskraftiga mot antibiotika.

17 Okt 2017, kl 10:13
0

Forskare vid Chalmers och Göteborgs universitet har analyserat stora mängder DNA, närmare bestämt över 10 000 genomsekvenser från bakterier och plasmider. I analysen har de lyckats identifiera 76 hittills okända gener som gör bakterier motståndskraftiga mot karbapenemer, bredspektrumantibiotika av den mest potenta sorten.

– Vår studie visar att det finns väldigt många okända resistensgener, säger Erik Kristiansson, professor i biostatistik och ledare för forskargruppen på Chalmers, i ett pressmeddelande. Kunskap om dessa gener gör det möjligt att tidigt hitta och förhoppningsvis hantera nya former av multiresistenta bakterier.

Sökandet efter generna har skett genom en ny datametod som kan analysera stora mängder data. Resultatet publiceras i en artikel i den vetenskapliga tidskriften Microbiome. Studien ökar den totala kunskapen om resistensframkallande gener och har bidragit till en betydande ökning av antalet kända gener som, om de aktiveras i till exempel patogena bakterier hos en människa, kan utgöra ett hot mot vår förmåga att behandla multiresistenta bakterier, förklarar forskarna i artikeln.

– Ju mer vi vet om hur bakterierna kan försvara sig mot antibiotika, desto större förutsättningar har vi att utveckla läkemedel som också står emot deras försvar, säger medförfattare Joakim Larsson, professor i miljöfarmakologi vid Göteborgs universitet, i pressmeddelandet.