Annons
Vaccin associeras inte med autoimmuna sjukdomar

Vaccin associeras inte med autoimmuna sjukdomar

Forskare i Danmark och Sverige har studerat kohorter med vuxna kvinnor som fått och inte fått hpv-vaccin.

18 okt 2017, kl 07:02
0

Annons

Sedan 2006 har hpv-vaccin introducerats i vaccinationsprogrammen i flera länder, bland annat Sverige och Danmark. Stora studier har utförts, bland annat med anledning av misstankar om att vaccinet förknippats med allvarliga biverkningar. De studier som gjorts har visat att vaccinet inte har orsakat de neurologiska tillstånd som uppmärksammats framför allt i Danmark, som Läkemedelsvärlden.se tidigare berättat om.

Fokus har i de studierna legat på målgruppen för vaccinet, nämligen unga kvinnor och flickor. Ingen forskning har dock gjorts på kvinnor äldre än 26 år. Forskare i Danmark och Sverige har därför bedömt att vaccinets säkerhet även behöver studeras på äldre kvinnor, där bakgrundssjukdomar och andra förhållanden kan variera stort jämfört med den yngre gruppen.

Forskare från Danmark och Sverige har därför genomfört en stor kohortstudie med hjälp av svenska och danska register. Studien publiceras i Journal of Internal Medicine. I studien ingick drygt tre miljoner kvinnor mellan 18 och 44 år gamla, som både fått och inte fått hpv-vaccin.

Kvinnorna har följts i totalt drygt 16 miljoner personår. Av alla hade 18 procent fått åtminstone en dos hpv-vaccin. De flesta fick sina vaccinationer under 2012.

Forskarna inkluderade 45 olika sjukdomstillstånd i sin analys för att se förekomsten av dem i kohorterna. Alla tillstånd som förekommit i medierapporteringen som eventuella biverkningar av vacciner togs med, liksom ett antal neurologiska sjukdomar som narkolepsi och Guillain-Barrés syndrom.

Uppföljningstiden delades upp i två faser: den första perioden direkt efter vaccinering varade 179 dagar. Tiden efteråt räknades som långtidsuppföljning. Vid varje nytt vaccinationstillfälle räknades en ny ”akutfas” på 179 dagar.

Forskarna identifierade sju typer av allvarliga händelser som signifikant ökade efter vaccineringstillfällena, bland annat celiaki (glutenintolerans), Raynauds fenomen och Addisons sjukdom. Efter att ha gjort ett flertal sensitivitetsanalyser kvarstod endast glutenintolerans som ett tillstånd som kunde associeras med vaccinationen. Enligt analysen sågs en ökad risk för glutenintolerans med 56 procent efter vaccinering. Sambandet sågs framför allt bland de danska kvinnorna.

Fallen med glutenintolerans syntes i hög grad inträffa efter mer än 179 dagar efter vaccinationstillfället. Hälften av alla fallen inträffade omkring ett år efter vaccineringen. Enligt författarna till artikeln finns ingen tidigare känd forskning som sett ett samband mellan hpv-vaccin och glutenintolerans, som är en autoimmun sjukdom. Skandinavien är en region med relativt hög prevalens av celiaki, och bedömningar har gjorts att det är ett underdiagnostiserat tillstånd i Danmark.

Tidigare studier har visat att besök hos sjukvården för vaccinering i vissa fall har lett till att tillstånd som redan funnits hos individen har uppmärksammats vid besöket. Vaccineringsbesöket har sedan triggat en uppmärksamhet på symtom, som senare har lett till en diagnos. Sådana mekanismer kan ligga bakom fallen med celiaki, resonerar forskarna bakom studien.

Trots att den studerade kohorten var stor, var det totala antalet fall med allvarliga sjukdomstillstånd mycket få, skriver forskarna. Det är ändå viktigt att fortsätta studera hpv-vaccinets säkerhet då underlaget i framtiden kommer att vara ännu större, fortsätter de. Resultatet i denna studie gav dock ingen anledning till oro för vaccinets säkerhet.

Fyra av forskarna har inte rapporterat några intressekonflikter. En av forskarna har tidigare mottagit fondmedel från MDS Sanofi Pasteur och Glaxosmithkline för andra studier. Studien finansierades av Novo Nordisk Foundation, Karolinska institutet och det danska medicinska forskningsrådet. Finansiärerna hade ingen inblandning i studiens design, genomförande eller publicering.

Vi använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen på vår webbplats. Mer information

Dina kakinställningar för denna webbplats är satt till "tillåt kakor" för att ge dig den bästa upplevelsen. Om du fortsätter använda webbplatsen utan att ändra dina inställningar för kakor eller om du klickar "Acceptera" nedan så samtycker du till detta.

Stäng