Annons
Apotekare får stipendium för demensforskning
Azadeh Karami. Foto: Erik Cronberg

Apotekare får stipendium för demensforskning

Azadeh Karami har utsetts till stipendiat av Gun och Bertil Stohnes Stiftelse för sin forskning på biomarkörer.

18 okt 2017, kl 08:56
0

Annons

Azadeh Karami, apotekare och doktorand, forskar på biomarkörer för Alzheimer i likvor, ryggmärgsvätska. Biomarkörer är det stora hoppet för demensforskningen när det gäller att kunna förutsäga eller tidigt diagnostisera Alzheimers sjukdom, den vanligaste orsaken till demens.

– Jag är mycket tacksam över att få ta emot forskningsstipendiet från Gun och Bertil Stohnes stiftelse. Det finns många unga forskare som är passionerade för det de gör, många är värda att uppmärksammas, säger Azadeh Karami.

För hennes egen del handlar forskningen i synnerhet om enzymet kolinacetyltransferas, som hon hoppas kunna använda för att undersöka effekten av läkemedel på alzheimerpatienter på kort och lång sikt. Hon bedriver sin forskning vid avdelningen för klinisk geriatrik på neurobiologiska institutionen på Karolinska institutet.

Azadeh Karami säger att hon hoppas att det arbete hon utför på labbet ska leda till konkret hjälp för de som lider av Alzheimer och deras anhöriga.

– Att hjälpa de äldre i samhället som har drabbats av Alzheimers sjukdom är en svår och viktig uppgift, men det är min primära drivkraft. Det är de som har byggt upp samhället och nu är det vår tur att ta hand dem på bästa sätt, säger hon.

Azadeh Karami hoppas också att stipendiet ska inspirera fler farmaceuter till att bli forskare.

– Att kunna diagnostisera och individanpassa behandlingen för patienter är vår tids största utmaning. Stipendiet tar jag som ett tecken på att jag är på rätt spår, säger hon.

Stipendiet som hon nu tilldelas är på 350 000 kronor och delas ut i januari i samband med Svensk geriatrisk förenings årsmöte.

Gun och Bertil Stohnes stiftelse grundades 1972. Stiftelsens ändamål är att främja vetenskaplig forskning. Önskningen från grundarna, Gun och Bertil Stohne, var att mottagarna av stiftelsens pengar skulle vara personer och institutioner inom geriatrik och åldersforskning.