Annons
Ändrade regler ska ge fler apotek glesbygdsbidrag

Ändrade regler ska ge fler apotek glesbygdsbidrag

TLV vill ändra reglerna så att ytterligare ett 50-tal apotek i Sverige kommer att kunna få glesbygdsbidrag.

28 maj 2020, kl 15:26
0

I en rapport till regeringen föreslår Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, i dag att reglerna för glesbygdsbidrag till apotek bör ändras. Detta för att fler apotek ska få kunna få sådant bidrag.

Rapporten är ett svar på ett uppdrag från regeringen att se över glesbygdsbidraget.

Glesbygdsbidrag till 33 apotek 2018

Det särskilda stödet för apotek i glesbygd kom till 2013. Hittills har 29-35 apotek per år tagit del av stödet.

För verksamhetsåret 2018 betalade TLV ut elva miljoner kronor till 33 apotek i elva län. Nio apotek i Västerbottens län fick tillsammans drygt tre miljoner kronor i glesbygdsbidrag. Det gjorde Västerbotten till det län som fick mest i bidrag. Västerbotten toppade listan även 2017.

För att kunna få bidrag måste apoteket ligga mer än 20 kilometer från närmaste andra öppenvårdsapotek. Dessutom ställer reglerna krav på att ha öppet ett visst antal timmar per vecka.

Ytterligare ett kriterium gäller försäljningsintäkterna av receptbelagda läkemedel. Hittills har reglerna sagt att dessa intäkter inte för vara högre än tio miljoner kronor per år.

Dyrare läkemedel påverkar

Men i takt med att allt fler nya dyrare läkemedel lanseras har allt fler apotek hamnat över den gränsen. Färre har alltså kunnat få bidraget. Bland annat därför begärde regeringen den översyn av regelverket som TLV nu presenterar.

I rapporten till regeringen föreslår TLV att kraven på öppethållande sänks och att maxgränsen för omsättningen på receptläkemedel höjs. Däremot blir 20-kilometersgränsen kvar.

– De nya gränserna är bättre anpassade till dagens förutsättningar och ger apoteken bättre möjlighet att hantera de utmaningar som de möter, vilket kommer att gagna de kunder som nyttjar apoteken, säger Gunilla Rönnholm, biträdande enhetschef på TLV.

– Kunder ska kunna hämta ut läkemedel och få rådgivning även i glesbygden.

Redan från 2020

TLV föreslår att de nya reglerna träder i kraft i sommar och att de ska gälla retroaktivt för hela verksamhetsåret 2020.

TLV bedömer att fler än 50 apotek kan vara berättigade till glesbygdsbidrag med de nya reglerna och det bedöms kosta omkring femton miljoner kronor varje år.