Annons

Amerikanska riktlinjer för Pradaxa

En imponerande utrullning av ett nytt läkemedel. Så beskrivs betydelsen av de amerikanska riktlinjerna för det nya antikoagulantia, Pradaxa (dabigatran) som förväntas ersätta Waran (warfarin).

15 feb 2011, kl 12:37
0

Tre stora amerikanska kardiologorganisationer har nu kommit med en uppmaning om att Boehringer Ingelheims antikoagulantia, Pradaxa ska ses som ett alternativ till Waran för att minska risken för blodproppar och stroke hos patienter med förmaksflimmer. Läkemedlet som godkändes av den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA i december kan enligt riktlinjerna ersätta den tidigare behandlingen med Waran förutsatt att patienterna inte har en proteshjärtklaff, en betydande hjärtklaffsjukdom, svår njursvikt eller framskriden leversjukdom.

Enligt ordförande för
en av kommittéerna som tagit fram riktlinjerna, Craig January kommer dessa att öka på försäljningen av Pradaxa ytterligare och han säger i ett uttalande till nyhetsbyrån FirstWord att ?detta är faktiskt en mycket imponerande utrullning av ett nytt läkemedel?.
Enligt Boehringer Ingelheim har mer än hälften av de kardiologer företaget riktat in sin marknadsföring på skrivit ut minst ett recept redan och företaget tror på bra tillväxt 2011.

Läkemedelsanalytiker spår
att det kommer att finnas utrymme på marknaden för fler liknande läkemedel som nu är under utveckling till exempel Bristol-Myers Squibb/Pfizers apixaban och Mercks betrixaban.