Västernorrland halverade förskrivningen av sömnmedel

Användningen av sömnmedel och lugnande medel har på fem år nästan halverats på äldreboendena i Västernorrland.

15 feb 2011, kl 11:40
0

Annons

2006 började Läkemedelskommittén i Västernorrland tillsammans med länets sju kommuner att under en dag i september räkna alla läkemedel som används av patienter som är 75 år och äldre och bor på äldreboende i kommunen.
När räkningen inleddes hade 38 procent av de boende en stående ordination på sömnmedel. 2010 är den 20 procent.
? Räkningen gjorde oss uppmärksamma på förskrivningen, säger Lena Wiberg på landstingets Läkemedelsenhet.
? Vi såg att den låg högt, speciellt när det gäller sömnmedlen och därför fokuserade vi på det när vi började med våra utbildningsinsatser till personalen.

Och fem år
senare hade alltså förskrivningen minskat till nästan hälften och Västernorrland tillhör nu de landsting med den lägsta förskrivningen i landet. Projektet med att en dag varje år räkna läkemedlen som ordineras till de äldre kommer att fortsätta.