Annons

NSAID minksar risken för bröstcancer visar studie

En genomgång av data om 2,7 miljoner kvinnor visar att smärtstillande
preparat av typen ibuprofen och acetylsalicylsyra kan minska risken för
bröstcancer. För dem som regelbundet åt ibuprofen minskade risken med
20 procent.

9 okt 2008, kl 17:50
0

Det har gjorts ett flertal studier om sambandet mellan icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAID) och bröstcancer men resultaten har varit motstridiga. I en omfattande studie har forskare från bland annat Spanien och Kanada gått igenom 38 studier med data från totalt 2 788 715 kvinnor. Studierna sträcker sig från januari 1966 till juli 2008.

Resultaten, som publiceras i the Journal of the National Cancer Institute, visar att regelbundet intag av antingen acetylsalicylsyra eller ibuprofen minskade risken för bröstcancer. Ibuprofen hade den bästa effekten och minskar enligt studien risken med 20 procent medan acetylsalicylsyra minskar den med 12 procent. Forskarna bakom studien tror att effekten kan förklaras av att läkemedel hämmar COX1 och 2, ämnen som kan spela en roll vid utvecklingen av cancer.

Mayhar Etiman från University of Columbia som lett studien säger till BBC att sambandet är intressant men främst för att det kan hjälpa forskare att förstå mekanismer bakom cancers uppkomst.
–  Vi rekommenderar inte ett regelbundet intag av NSAID för att förebygga cancer, det finns alldeles för många biverkningar med överanvändning av dessa preparat.